Generatywna sztuczna inteligencja zagraża zawodom tłumacza i ilustratora

Ankieta przeprowadzona w styczniu 2024 roku przez Society of Authors (SoA) ujawniła niepokojące dane dotyczące wpływu jaki ma generatywna sztuczna inteligencja (AI) na branżę tłumaczeniową i ilustratorów. Wyniki badania, w którym udział wzięło prawie 800 członków SoA, wskazują, że znaczna część twórców już odczuwa negatywne skutki rosnącej obecności AI w ich profesjach.

Z badania wynika, że 37% tłumaczy już korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji do wspierania swojej pracy, a podobnie czyni 12% ilustratorów. Co więcej, około 31% wszystkich twórców, w tym pisarzy i ilustratorów, używa AI do rozwijania pomysłów i inspiracji. Mimo potencjalnych korzyści płynących z wykorzystania sztucznej inteligencji znacząca większość respondentów wyraża obawy związane z przyszłością ich zawodów w erze AI.

sztuczna inteligencja tłumacz

Respondenci wskazują, że wprowadzenie AI wiąże się nie tylko z możliwościami, ale i z ryzykiem deprecjacji wartości ludzkiej pracy twórczej. Ponad 65% pisarzy beletrystyki i 57% autorów non-fiction obawia się, że dalszy rozwój tej technologii spowoduje spadek ich dochodów. Tłumacze i ilustratorzy już dziś zgłaszają bezpośrednie straty w zleceniach i projektach z powodu konkurencji jaką jest sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja wymaga regulacji prawnych

Zdecydowana większość uczestników ankiety, bo aż 94%, podkreśla potrzebę wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących użytkowania generatywnej AI. Postulują, by każde użycie dzieł twórczych w celu rozwijania lub trenowania algorytmów było poprzedzone uzyskaniem zgody autorów, a także odpowiednim wynagrodzeniem. Niemal wszyscy (95%) apelują o ustanowienie przez rząd jasnych przepisów, które by te kwestie regulowały, zapewniając transparentność i uczciwość w korzystaniu z AI.

sztuczna inteligencja tłumacz

Krajobraz generatywnej AI szybko się zmienia. Jeszcze dwa lata temu były to systemy niszowe, ale szybko stały się globalnymi produktami masowego rynku. Już wtedy wyrażaliśmy obawy co do możliwego wpływu na kreatywne kariery. Dziś ten wpływ jest już wyraźnie odczuwalny przez coraz więcej twórców – od tłumaczy i ilustratorów po dziennikarzy i pisarzy edukacyjnych. Nikt nie oczekuje, że generatywna sztuczna inteligencja zostanie wycofana, i wszyscy znamy jej potencjał jako potężnego i użytecznego narzędzia. Ale nie jest za późno, aby upewnić się, że jest rozwijana i używana etycznie, zgodnie z obowiązującymi ramami prawa autorskiego. Gdy świat przestanie zachwycać się każdą nową wersją systemu, generatywna AI musi pozostać narzędziem wspierającym ludzką twórczość, a nie tanim zamiennikiem – komentuje wyniki Nicola Solomon, CEO SoA.

Ankieta SoA rzuca światło na rosnące napięcia między postępem technologicznym a ochroną praw autorskich. Wskazuje na pilną potrzebę działań, które zabezpieczą zarówno interesy twórców, jak i wątek etyczny w rozwijającej się przestrzeni cyfrowej. Szerokie wsparcie dla regulacji i jasnych zasad dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji pokazuje, jak ważne jest zrównoważenie innowacji technologicznych z podstawowymi wartościami ludzkiej kreatywności i oryginalności.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x