Gartner prognozuje, że już za trzy lata 80 procent przedsiębiorstw będzie używać AI

W roku po wprowadzeniu ChatGPT użycie generatywnej sztucznej inteligencji gwałtownie wzrosło, ponieważ coraz więcej firm stosuje lub tworzy modele AI. Zgodnie z najnowszym raportem Gartnera trend ten ma się utrzymać w najbliższych latach.

Badania Gartnera sugerują, że do 2026 roku około 80% przedsiębiorstw będzie korzystać z modeli generatywnej AI lub opracuje własne. Oznacza to, że w ciągu zaledwie trzech lat liczba firm korzystających lub tworzących modele generatywnej AI wzrośnie szesnastokrotnie, biorąc pod uwagę, że w 2023 r. mniej niż 5% przedsiębiorstw odważyło się zastosować tę technologię.

Gartner gen_ai_hc_2023

Arun Chandrasekaran, analityk w firmie Gartner, podkreślił, że generatywna sztuczna inteligencja stała się głównym priorytetem dla kadry kierowniczej wyższego szczebla i doprowadziła do znaczącej innowacji w różnych zastosowaniach poza modelami podstawowymi.

Raport przedstawia niektóre z innowacji, które mają mieć głęboki wpływ na organizacje w ciągu najbliższej dekady. Należą do nich aplikacje oparte na generatywnej AI, modele podstawowe oraz zarządzanie zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem AI (AI TRiSM – AI, trust, risk, and security management).

Aplikacje oparte na generatywnej AI to po prostu aplikacje, które wykorzystują sztuczną inteligencję do wykonywania określonych zadań. Przykładem jest ChatGPT, który wykorzystuje AI do generowania odpowiedzi na podstawie podpowiedzi tekstowych. Organizacje mogą wdrażać te aplikacje w celu usprawnienia wewnętrznych operacji lub poprawy obsługi klienta poprzez zapewnienie lepszych usług.

Branża generatywnej sztucznej inteligencji 2024

Chandrasekaran podkreślił, że dziś najpowszechniejszym zastosowaniem generatywnej AI są aplikacje tekst-na-X, umożliwiające pracownikom dostęp do wyspecjalizowanych funkcji za pomocą poleceń wydawanych w języku naturalnym.

Wyraźnym przykładem tego trendu jest rosnąca liczba firm doradczych, które przyjmują lub opracowują swoje modele AI, aby pomóc klientom w wydajnym nawigowaniu po ich rozległych bazach danych.

Gartner zwraca uwagę na wyzwania związane z wdrażaniem AI

Jednak jednym z wyzwań związanych z tymi aplikacjami jest ich podatność na generowanie niepoprawnych lub zwodniczych odpowiedzi, co może podważyć ich niezawodność.

Branża generatywnej sztucznej inteligencji 2024

Modele podstawowe to modele uczenia maszynowego, które stanowią podstawę generatywnych aplikacji AI, podobnie jak GPT jest podstawą ChatGPT. Trenowane są na ogromnych zbiorach danych i umożliwiają różnym aplikacjom wykonywanie szerokiego wachlarza zadań. Gartner umieścił modele podstawowe w fazie „Szczyt zawyżonych oczekiwań” na Cyklu Hype i przewiduje, że do 2027 roku będą one stanowiły podstawę 60% aplikacji przetwarzania języka naturalnego (NLP).

Chandrasekaran zaleca, aby liderzy technologiczni zaczynali od modeli znanych z wysokiej dokładności, silnego wsparcia ekosystemu i solidnych zabezpieczeń i ochrony prywatności.

Podkreśla, że organizacje, które nie potrafią konsekwentnie zarządzać ryzykami związanymi z AI, są znacznie bardziej narażone na negatywne konsekwencje, takie jak niepowodzenia projektów i naruszenia bezpieczeństwa. AI TRiSM ma zatem kluczowe znaczenie dla organizacji w celu łagodzenia tych zagrożeń.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x