Telefony komórkowe powodują raka? FDA sprawdziła w 10-letnim badaniu

Telefony komórkowe z jednej strony stały się częścią naszej codzienności, z drugiej zaś wciąż jeszcze pojawiają się głosy podejrzewające zły wpływ technologii na nasze zdrowie. Zagadnieniu po raz kolejny przyjrzeli się dokładnie naukowcy: Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków jednoznacznie ustaliła, że nie ma związku między falami radiowymi a powstawaniem nowotworów.

Telefony komórkowe i niezbędne do ich funkcjonowania maszty budzą niepokój na całym świecie, także w Polsce. W Opolu mieszkańcy jednego z bloków oskarżyli nawet nadajnik znajdujący się na dachu o wywołanie śmierci 11 osób, domagając się jego natychmiastowej eksmisji.

Jeszcze większe emocje budzi 5G. Teorie spiskowych związanych z siecią komórkową następnej generacji jest zatrważająco dużo, przy czym część z nich budzi niebezpieczne reakcje wśród osób, które w nie uwierzą. W Europie zdarzyły się na przykład przypadki podpalania stacji bazowych, gdyż według fałszywych informacji rozsiewają one rzekomo koronawirusa.

Niepokoje związane z używaniem telefonów komórkowych pojawiają się od lat. FDA, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, zbadała więc wpływ promieniowania elektromagnetycznego na powstawanie nowotworów, przyglądając się danym zbieranym przez całą dekadę.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. FDA, Food and Drug Administration) przeprowadziła skrupulatną analizę badań wpływu pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej na powstawanie chorób nowotworowych, potwierdzając brak takich zależności. FDA przeanalizowała badania na zwierzętach oraz badania epidemiologiczne z lat 2008 – 2018, skupiając się na ocenie każdego możliwego związku.

Telefony komórkowe nie powodują raka. Potwierdzają to dane z 10 lat

Konkluzja raportu FDA jest jednoznaczna: korzystanie z sieci komórkowej nie zwiększa ryzyka zachorowania na nowotwór.

Jak przeczytamy w podsumowaniu raportu dane epidemiologiczne opublikowane między 1 stycznia 2008 r. a 8 maja 2018 r. niezmiennie potwierdzają ustalenia FDA. Nie ma mierzalnego związku przyczynowo skutkowego między ekspozycją na promieniowanie o częstotliwości radiowej a powstawaniem nowotworów. Należy jednocześnie podkreślić, że wszelkie badania i ich wyniki posiadały status peer-reviewed, czyli duży stopień wiarygodności, a FDA opierała się także na opiniach recenzentów naukowych omawianych publikacji, uznanych uczonych z różnych dziedzin nauki i techniki, w tym epidemiologii, nauk o zdrowiu, nauk o zdrowiu publicznym i wielu innych.

Agencja podkreśla, że z ogromu przeanalizowanych danych wynika jasno, że telefonia komórkowa nie jest szkodliwa dla zdrowia.

Możemy w nim też przeczytać, że dowody, którymi obecnie dysponuje świat nauki nie są wystarczające, aby sugerować, że korzystanie z telefonów komórkowych można uznać za niezależny czynnik mogący wpływać na występowanie nowotworów wewnątrzczaszkowych i niektórych innych nowotworów wśród ogółu społeczeństwa. Jeśli istnieje jakiekolwiek ryzyko, jest ono wyjątkowo niskie w porównaniu zarówno z naturalną częstotliwością występowania choroby, jak i znanymi kontrolowanymi czynnikami ryzyka.

Pełny raport FDA (w języku angielskim) dostępny jest na stronie internetowej Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków.

Dodaj komentarz