„Lekcja:Enter”. MEN przeszkoli 75.000 nauczycieli

„Lekcja:Enter” to projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacji Orange mający na celu rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i dyrektorów szkół. Na przeszkolenie może liczyć 75.000 pedagogów.

„Lekcja:Enter” ma pomóc w opanowaniu nowoczesnych technologii i wykorzystaniu ich w codziennej pracy z uczniami. MEN ma nadzieję, że nauczyciele nauczą się wplatać w proces edukacji nowoczesny sprzęt oraz usługi, przenosząc część wiedzy za pomocą udostępnionych im oraz tworzonych przez nich samych e-materiałów.

Szkolenie w ramach programu „Lekcja:Enter” ma trwać około 40 godzin. Nauczyciele po zapoznaniu się z podstawami opracują dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK. Projekt zakłada także ich praktyczne wykorzystanie podczas lekcji.

MEN zapowiada udostępnienie webinariów i tutoriali pokazujących pomysły na wykorzystanie różnych narzędzi, aplikacji oraz platform w codziennej pracy z uczniami.

Resort ma nadzieję, że aktywizacja nauczycieli pomoże w uatrakcyjnieniu zajęć i pomoże w lepszym dotarciu do uczniów, którzy przyzwyczajeni są do życia w cyfrowym otoczeniu i korzystanie z klasycznych, drukowanych materiałów uważają za anachronizm.

Projekt „Lekcja:Enter” to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Przez cztery lata udzielimy wsparcia około 100 placówkom edukacyjnym na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży. Wyłonione w konkursie grantowym placówki dostaną od nas wsparcie finansowe oraz merytorycznie, aby móc jak najlepiej przygotować szkolenia dla pedagogów w swoim regionie.

„Lekcja:Enter” – program cyfryzacji szkolnych zajęć

Organizatorzy sugerują, że program przynosi najlepsze rezultaty, gdy uczestniczy w nim kilku pedagogów z jednej szkoły.

Gwarancją trwałości efektów szkolenia jest zgłoszenie grupy nauczycieli (minimalnie od 2 do 5, w zależności od wielkości szkoły) przez dyrektora, który sam też weźmie udział w szkoleniu, a także będzie aktywnie zaangażowany w proces szkolenia nauczyciela poprzez np. obserwację lekcji, prowadzonych przez tych nauczycieli z wykorzystaniem scenariuszy przygotowanych przez nich w trakcie szkolenia.

Nauczyciele w ramach programu „Lekcja:Enter” dowiedzą się między innymi, jak włączyć posiadane prze uczniów urządzenia mobilne, czyli smartfony, w proces edukacji. Obecnie w większości przypadków korzystanie z telefonów przez uczniów jest zabronione, gdyż odciąga ich od tematyki zajęć.

Docelowo przyznanych zostanie około 100 grantów w wysokości do 450 tys. złotych, dzięki czemu przeszkolonych zostanie ponad 75.000 nauczycieli z całej Polski (co stanowi 15% wszystkich nauczycieli). Dużą wagę przywiązywać będziemy do rekrutacji nauczycieli z obszarów wiejskich i małych miejscowości (30% przeszkolonych).

Szkoły mogą ponadto liczyć na dofinansowanie pochodzące od MON. Resort zamierza wspomagać szkoły średnie, które utworzą klasy profilowe kształcące przyszłych specjalistów ds. cyberbezpieczeńśtwa w ramach programu CYBER.MIL z klasą.

Dodaj komentarz