BMW wdraża druk 3D w produkcji seryjnej

BMW wdraża druk 3D w produkcji przemysłowej. Celem jest uprzemysłowienie wytwarzania addytywnego i korzyści ekonomiczne, które niesie zrównoważona integracja w różnych działach koncernu. Dotyczy to przede wszystkim rozwoju i produkcji pojazdów. W ten sposób BMW Group chce w pełni wykorzystać zalety tej technologii – takie jak szybka dostępność komponentów, elastyczność w projektowaniu i produkcji bez skomplikowanych narzędzi.

Procesy takie jak wytwarzanie addytywne pomagają nam przyspieszyć cykle rozwoju, a tym samym szybciej wprowadzać nasze pojazdy do produkcji seryjnej. Druk 3D skraca też czasy produkcji komponentów przy jednoczesnym spełnieniu wysokich wymogów jakościowych. — powiedział Daniel Schäfer, dyrektor ds. integracji produkcji i zakładu pilotażowego w BMW Group.

Komponenty w druku 3D do małych serii

Od połowy bieżącego roku BMW Group produkuje w technologii addytywnej komponenty z metalu i tworzyw sztucznych dla Rolls-Royce Motor Cars. Wytwarza się je w łańcuchu technologicznym w różnych miejscach światowej sieci produkcyjnej. Elementy znajdują się w karoserii oraz w kabinie i charakteryzują się wysoką funkcjonalnością i sztywnością. W Additive Manufacturing Campus, wewnętrznym centrum kompetencyjnym BMW Group, procesy produkcji komponentów przygotowano do wykorzystania w masowej produkcji samochodów. Ponadto wytwarza się tam komponenty z tworzyw sztucznych w procesie Multi Jet Fusion i za pomocą selektywnego spiekania laserowego.

BMW wdraża druk 3D
BMW wdraża druk 3D

W zakładach BMW Group w Landshut komponenty metalowe produkuje się w procesie selektywnego topienia wiązką laserową. Elementy metalowe w druku 3D są instalowane w procesie produkcyjnym w karoserii niemal w pełni automatycznie. Części z tworzyw sztucznych wyprodukowane w Additive Manufacturing Campus również są montowane w pojazdach w zautomatyzowanych procesach.

Opracowanie komponentów za pomocą projektowania generatywnego

Już we wczesnej fazie rozwoju pojazdów inżynierowie, eksperci ds. produkcji i materiałów przeanalizowali setki komponentów. Zbadali, w jakim stopniu produkcja może być realizowana z wykorzystaniem obróbki addytywnej. Szczególną istotne są przy tym zalety pod względem masy i geometrii w porównaniu z tradycyjnymi metodami, a także korzyści ekonomiczne. Wybierając odpowiednie komponenty do seryjnej produkcji addytywnej, eksperci określili kryteria i wymagania dotyczące komponentów druku 3D i przełożyli je na „język maszynowy”. Był to początek nowego systemu sztucznej inteligencji. Pozwala on szybciej i na wczesnym etapie identyfikować potencjalne komponenty do druku 3D w przyszłych projektach.

BMW wdraża druk 3D

Zastosowanie projektowania generatywnego, czyli projektowania komponentów za pomocą algorytmów komputerowych, umożliwia tworzenie w krótkim czasie kształtów, które dotychczas były trudne do wdrożenia dla inżynierów i projektantów. Eksperci i komputery tworzą razem komponenty przy tym tak, aby można było produkować je z optymalnym wykorzystaniem materiału. Liczne potencjalne zastosowania można zrealizować tylko poprzez projektowanie generatywne. Technologie druku 3D są szczególnie pomocne w przypadku skomplikowanych kształtów i struktur, które wcześniej nie były możliwe do wyprodukowania przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

Dla BMW Group stworzono komponenty zoptymalizowane topologicznie, to znaczy części, które dzięki takiemu projektowaniu znacznie poprawiły swój kształtu i funkcjonalność. Takie elementy ważą średnio prawie o 50 procent mniej niż porównywalne części produkowane w tradycyjny sposób. Ponadto, umożliwia to optymalne wykorzystanie przestrzeni w samochodzie. Przykładem może być tu uchwyt sprężyny gazowej klapy tylnej.

Additive Manufacturing Campus

W czerwcu BMW Group zgromadziła całą swoją wiedzę techniczną i wykwalifikowanych pracowników na całym świecie w Additive Manufacturing Campus koło Monachium, w którym produkowane są wszystkie prototypowe komponenty. Obecnie w centrum kompetencyjnym pracuje do 80 osób i działa już około 50 przemysłowych linii metalurgicznych i tworzyw sztucznych. W innych zakładach produkcyjnych na całym świecie pracuje już ponad 50 linii związanych z obróbką addytywną.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz