Operator Chmury Krajowej, Microsoft i T‑Mobile oferują bezpłatną platformę edukacyjną

Operator Chmury Krajowej, Microsoft i T‑Mobile ogłosiły wspólny projekt wspierania zdalnej edukacji. Polega on na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do skonfigurowanej platformy zdalnego nauczania dla wszystkich szkół i uczelni w Polsce.

Zamknięcie szkół spowodowało, że polski system oświaty w przyspieszonym tempie musiał przejść na model zdalnego nauczania. Nie wszędzie udawało się to bez zgrzytów i trudności: systemy informatyczne nie były przygotowane na tak duże obciążenie.

Mowa tu nie tylko o kłopotach, jakie były z działaniem systemu Librus – nadzwyczajne problemy z zapewnieniem ciągłości działania miał nawet Microsoft. Jak zdradził gigant, obciążenie rozwiązań chmurowych wzrosło o 775%.

Konsorcjum złożone z Operatora Chmury Krajowej, Microsoft i należącego do T-Mobile T-Systems przygotowało dla szkół i uczelni kompleksową platformę do zdalnego nauczania.

Firmy widząc ogromne zapotrzebowanie szkół, uczelni i edukatorów na narzędzia do nauczania zdalnego, konkretną techniczną wiedzę oraz scenariusze prowadzenia zajęć online, postanowiły udzielić technicznego i merytorycznego wsparcia placówkom edukacyjnym i nauczycielom.

Operator Chmury Krajowej, Microsoft i T-Mobile oferują darmową platformę do pracy zdalnej

Rozwiązanie ma pokrywać wszystkie potrzeby osób prowadzących zdalne nauczanie: od zapewnienia dostępu do odpowiednich środków technicznych, po szkolenia pozwalające je jak najpełniej wykorzystać.

Wspólny projekt zakłada nie tylko pomoc we wdrożeniu rozwiązań technicznych, a co za tym idzie udostępnienie bezpłatnych usług Office 365 oraz Microsoft Teams. Firmy zobowiązują się również do tego, by wyszkolić nauczycieli i wykładowców w kwestiach obsługi technicznej oraz wsparcia tzw. kompetencji miękkich z zakresu nauki za pomocą technologii.

Współpraca Microsoft, Operatora Chmury Krajowej oraz T-Systems – spółki technologicznej T‑Mobile ma stworzyć nie tylko możliwości techniczne, przekazać nauczycielom i wykładowcom materiały szkoleniowe, wsparcie merytoryczne oraz konkretne przykłady i scenariusze zastosowań.

Wspólne działanie na rzecz edukacji ma przede wszystkim pomóc edukatorom w zdobyciu nowych umiejętności, dzięki którym możliwe będzie zainteresowanie ucznia czy studenta siedzącego już nie w ławce w szkolnej klasie ani sali wykładowej, ale będącego w domu przed ekranem komputera.

Dodaj komentarz