Przyjaciele Sukcesu – Biznes Nabiera Dynamiki

Ruszyła rekrutacja do kontynuacji programu „Przyjaciele Sukcesu – Biznes Nabiera Dynamiki”, ogólnopolskiego projektu doradczo-edukacyjnego.

„Przyjaciele Sukcesu” to długofalowa inicjatywa, której celem jest umożliwienie właścicielom i menedżerom polskich firm zdobycia zaawansowanej wiedzy oraz pogłębienie umiejętności zastosowania nowoczesnych technik zarządczych niezbędnych w rozwijaniu przedsiębiorstw. Organizatorem głównym przedsięwzięcia jest Microsoft Dynamics, dział firmy Microsoft. Współorganizatorami są Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Citibank Handlowy, zaś partnerami: firma szkoleniowa GB Resources Polska oraz sieć hoteli Radisson SAS.

Inicjatywa, oprócz rozwoju umiejętności i poszerzania wiedzy, ma służyć także jako platforma do budowania i umacniania relacji biznesowych pomiędzy uczestnikami programu. W ramach „Przyjaciół Sukcesu” zawiązała się kilkusetosobowa społeczność ludzi zarządzających w Polsce biznesem, która chce konsekwentnie pracować nad podnoszeniem swoich kwalifikacji menedżerskich.

Tegoroczna edycja „Przyjaciół Sukcesu” będzie obejmować cykl sześciu spotkań warsztatowych prowadzonych od lutego do czerwca 2007 roku przez praktyków i ekspertów w zakresie zarządzania. Organizatorzy kładą nacisk na praktyczną stronę zajęć – będą one prowadzone w kilku grupach w formie ćwiczeń i studiów przypadku, często bazujących na wymianie doświadczeń między uczestnikami.
Program merytoryczny spotkań uwzględnia specyfikę średnich i dużych przedsiębiorstw w trzech sektorach: usługowym, dystrybucyjnym i produkcyjnym, łącznie tworząc niezbędne kompendium zaawansowanej wiedzy biznesowej. Każdy uczestnik weźmie udział w minimum dwóch spotkaniach. Jednodniowe szkolenie potrwa 8 godzin i składać się będzie z wprowadzenia teoretycznego oraz trzech praktycznych warsztatów. Łącznie w trzech miastach – Warszawie, Krakowie i Wrocławiu w czasie 4 miesięcy odbędzie się 18 spotkań.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej www.przyjacielesukcesu.pl.

Dodaj komentarz