UKE: na to zgody nie ma

2 sierpnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Prezes UKE nie zgodził się na wprowadzenie w cenniku TP zmian niekorzystnych dla użytkowników.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję o sprzeciwie wobec przedłożonego przez Telekomunikację Polską projektu zmiany cennika usług telekomunikacyjnych. Projekt TP przewidywał zamknięcie obsługi planów telefonicznych: sekundowego tp dom, sekundowego oferta podstawowa i aktywnego tp oraz konieczność migracji abonentów do planów tp startowy i startowy tp biznes.

Podstawą zgłoszonego sprzeciwu była sprzeczność postanowień projektu zmiany cennika z przepisami Prawa telekomunikacyjnego. Prezes UKE stwierdził, że automatyczna migracja abonentów planu tp aktywnego, planu sekundowego tp dom oraz planu sekundowego oferta podstawowa do innych planów telefonicznych narusza zasadę niedyskryminacji, czyli wymogu równego traktowania wszystkich użytkowników.

Z analizy projektu wynika, że opłata abonamentowa w przypadku planów telefonicznych, do których TP zamierzała przymusowo migrować abonentów, w stosunku do planów telefonicznych, które Spółka planowała zamknąć, kształtuje się na wyższym poziomie . Plany objęte propozycją zamknięcia przez TP zostały wycofane ze sprzedaży już w 2003 roku, jednak do tej pory nadal korzystali z nich dotychczasowi abonenci na zasadzie praw wcześniej nabytych. Prezes UKE nie zgodził się na przymusową migrację tych abonentów do innych planów telefonicznych.