TP zmienia regulaminy

22 października 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Z dniem 1 grudnia 2006 w życie wchodzą nowe regulaminy na świadczenie przez Telekomunikację Polską usług głosowych i dostępu do Internetu.
Nowe regulaminy – „Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A.” oraz „Regulamin świadczenia usługi neostrada tp” – zostały dostosowane do Prawa telekomunikacyjnego z 16 lipca 2004.

Dotychczasowe regulaminy, które można znaleźć na witrynie Telekomunikacji, opierały się na przepisach Prawa telekomunikacyjnego uchwalonego 21 lipca 2000 roku.

Nowe zapisy umożliwiają TP weryfikację wiarygodności płatniczej potencjalnego klienta przed podpisaniem umowy. Jeśli TP będzie miała uzadanione obawy, że wnioskujący o świadczenie usług nie będzie mógł wypełnić zobowiązań finansowych, operator będzie mógł odmówić zawarcia umowy bądź zarządzać wpłaty kaucji.

W razie wystąpienia nasilenia połączeń z wysoko płatnymi numerami audiotekstowymi „których natężenie może spowodować zagrożenie płatności” TP ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o takim fakcie abonenta oraz umożliwić blokadę połączeń.

Telekomunikacja określiła dokładnie zasady zawierania umów w sporób inny niż pisemny – na przykład zmiany planu taryfowego podczas połączenia z Błekitną Linią. TP musi potwierdzić zawarcie umowy na drodze pisemnej, dołączając od powiadomienia cennik nowych świadczeń. Abonent ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od jej zamówienia.

Dla osób pragnących zapoznać się dokładnie z nowymi zapisami udostępniamy pełny zapis regulaminów.

Brak akceptacji zmian w regulaminie umożliwia rozwiązanie umowy bez konieczności uiszczenia kary za zerwanie zobowiązania na czas określony.