TP zbuduje sieć na Warmii i Mazurach

23 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Telekomunikacja Polska i Województwo Warmińsko-Mazurskie podpisały dziś list intencyjny o współpracy przy rozbudowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców województwa, na terenach słabo zurbanizowanych.

Program zakłada rozbudowę sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu, szczególnie na obszarach zagrożonych tzw. „wykluczeniem cyfrowym”, które nie są opłacalne dla operatorów. Na Warmii i Mazurach takich miejsc jest dużo. Obecnie jedynie 18 % spośród ponad 500 tysięcy gospodarstw domowych korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Administracja samorządowa wybuduje sieć telekomunikacyjną ze środków publicznych i unijnych. Z kolei TP zapewni przyłącza do klientów i zaplecze informatyczne, serwery, centrale telefoniczne, itp. TP podpisała wcześniej dwa listy intencyjne o współpracy z samorządami w budowie infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu: z województwami małopolskim i dolnośląskim. W pierwszym przypadku doszło już do podpisania porozumienia określającego warunki współpracy pomiędzy TP, a województwem małopolskim.

W latach 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego Polska może otrzymać z funduszy Unii Europejskiej ponad 1,3 mld euro.