TP podpisała z GTS Energis umowę bitstreamu

Telekomunikacja Polska i GTS Energis zawarły pierwszą międzyoperatorską umowę hurtowej sprzedaży szerokopasmowego dostępu do Internetu w sieci TP.

Podpisanie umowy o hurtowej sprzedaży szerokopasmowego dostępu do Internetu w sieci TP (tzw. bitstream) oznacza, że Energis będzie mógł świadczyć usługi dostępu do Internetu dla klientów Telekomunikacji Polskiej. Umowa ma charakter ramowy. TP jest gotowa do świadczenia wynikających z niej usług.

Umożliwienie świadczenia hurtowej sprzedaży szerokopasmowego dostępu do Internetu wymagało od TP zaangażowania dużych środków finansowych, m.in. na dostosowanie sieci do współpracy z siecią GTS Energis (np. wybudowania tzw punków dostępu). Konieczne było również dokonanie zmian w systemach informatycznych TP, tak w warstwie technicznej jak i obsługi klientów.

Umowa wpisuje się w trend wymagań regulacyjnych nałożonych na TP ofertą ramową Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rozmowy z GTS Energis trwały 2 miesiące. Obecnie Telekomunikacja Polska prowadzi podobne negocjacje z kilkunastoma operatorami.

Dodaj komentarz