Płaska stawka dla PTC

29 stycznia 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Prezes UKE zmienił dwie umowy o rozliczeniach za ruch międzysieciowy Polskiej Telefonii Cyfrowej i Telekomunikacji Polskiej.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał dwie decyzje dotyczące wprowadzenia możliwości rozliczeń usług międzyoperatorskich w oparciu o płaskie stawki interkonektowe (PSI) pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową i Telekomunikacją Polską, zgodnie z ofertą ramową w zakresie łączenia sieci (oferta RIO 2006).

Kierowanie ruchu ma się odbywać poprzez specjalnie wydzielone Wiązki Łączy Międzysieciowych. Opłaty za ruch rozliczany w ramach płaskiej stawki interkonektowej (miesięczna opłata za łącze 2 Mbit/s) wynoszą: 2977,54 zł w strefie numeracyjnej; 4322,24 zł w obszarze tranzytowym oraz 6299,19 zł poza obszarem tranzytowym.

Obie decyzje Prezesa UKE w sprawie zmiany umów o połączeniu sieci pomiędzy PTC i TP powinny przyczynić się do wzrostu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także umożliwić PTC stworzenie oferty dla swoich abonentów, która mogłaby konkurować z ofertą detaliczną TP.

Decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.