Od lipca przeniesiemy numer nawet w jeden dzień

19 czerwca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Z rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie z 1 marca 2006 roku w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych, wynika że od 6 lipca bieżącego roku przeniesienie numeru telefonicznego od jednego operatora komórkowego do drugiego będzie trwało nie dłużej niż jeden dzień. W zależności od sposobu dostarczenia, wniosek o przeniesienie numeru do
nowego dostawcy będzie podlegał rozpatrzeniu w terminie 6 godzin lub 3
dni roboczych dla
abonentów sieci komórkowych, oraz 1 lub 14 dni roboczych
dla abonentów sieci stacjonarnych.

Nowy dostawca usług ma być zobowiązany do przeniesienia numeru najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego w sieciach ruchomych lub 7
dni roboczych w sieciach stacjonarnych – czas liczony jest od dnia zawarcia umowy.

 

Wejście w życie rozporządzenia pozwolić ma Polsce opuścić jedno z ostatnich miejsc wśród państw UE pod względem czasu realizacji usługi
przenoszenia numerów.

Dodatkowo, w pierwszych dniach lipca ma wejść w życie ustawa, znosząca opłaty za usługę przeniesienia
numeru.