Multimedia kolejnym MVNO?

2 września 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

W ciągu najdalej 6 tygodni Multimedia Polska podejmie decyzję o ewentualnym zawarciu umowy w sprawie MVNO.

„Oferta telefonii komórkowej ma dla nas strategiczne znaczenie jako uzupełnienie pakietu oferowanych usług. Mamy jednak również założenia dotyczące rentowności tej usługi” – powiedział Andrzej Rogowski, prezes Multimedia Polska.

Spółka nie zamierza oferować usługi, jeśli kalkulacje kosztowe okażą się być niekorzystne. Za podjęciem decyzji o przyjęciu roli wirtualnego operatora komórkowego przemawia z kolei chęć uzupełnienia usług analogowej i cyfrowej telewizji kablowej, telefonii stacjonarnej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Jak poinformował Rogowski, aktualnie klienci spółki korzystają średnio z 1,5 usług na trzy oferowane: dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna, telewizja. Do końca przyszłego roku Multimedia chce podwyższyć ten wskaźnik do poziomu 1,8-2,0.