Kara za przenośność numerów uchylona

Sąd Apelacyjny uchylił decyzję UKE o nałożeniu na Telekomunikację Polską kary za pobieranie opłaty zniechęcającej do przeniesienia numeru do innego operatora.

W dniu 4 lipca 2008 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w celu rozpoznania apelacji Telekomunikacji Polskiej S.A. od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 lipca 2007 r., mocą którego SOKiK oddalił odwołanie TP od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 1 sierpnia 2006 r.

Decyzją tą Prezes UKE nałożył na TP karę pieniężną w wysokości 200.000 złotych za realizację uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru, o którym mowa w art. 71 Prawa telekomunikacyjnego, w sposób niezgodny z przepisami ustawy.

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu sprawy zmienił zaskarżony wyrok SOKiK i uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UKE.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd wskazał, iż korzystając z wypracowanego stanowiska Sądu Apelacyjnego w Warszawie w podobnych sprawach podzielił stanowisko TP.

Sąd wskazał, że art. 209 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego mówi o tym, kiedy można wymierzyć karę pieniężną. Zdaniem Sądu Apelacyjnego przepis ten jednoznacznie stanowi, że karę pieniężną można nałożyć w przypadku uniemożliwiania korzystania z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o których mowa w art. 70 i art. 71 Prawa telekomunikacyjnego. Zdaniem Sądu uniemożliwianie korzystania z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru nie jest równoznaczne ze zniechęcaniem abonenta do korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora, na co wskazywał Prezes UKE w zaskarżonej decyzji o nałożeniu kary.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x