Kara dla PTC w mocy

Sąd utrzymał decyzję Prezesa UKE o nałożeniu kary za zbyt wysoką opłatę za przeniesienie numeru z sieci PTC.


Operator sieci Era ma zapłacić 100 tysięcy złotych w ramach kary za zbyt wysoką opłatę pobieraną od użytkowników z tytułu przeniesienia numeru do sieci innego operatora.

PTC odwołało się od decyzji UKE do SOKiK, ale sąd oddalił wniosek operatora i dodatkowo zasądził od PTC dodatkowo 800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd wskazał, że postępowanie kontrolne nawet nie było konieczne, bo PTC sama przyznała, że opłata będzie pobierana w takiej, a nie innej wysokości. Nie trzeba było więc w ramach postępowania kontrolnego przedstawiać zaleceń pokontrolnych i wzywać do usunięcia naruszenia.

Dodaj komentarz