BRAMA – Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych

22 czerwca oficjalnie rozpoczęło działalność pierwsze w Polsce Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych „BRAMA”. BRAMA jest wspólną inicjatywą Polskiej Telefonii Cyfrowej i Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest to pierwsze i jedyne w Polsce przedsięwzięcie tego typu. Laboratorium stanowi modelowy przykład współpracy uczelni z przemysłem, zwłaszcza w obszarze telekomunikacji i informatyki. Realizuje projekty wraz z ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą, w tym – projekty finansowane z europejskich Programów Ramowych, a także z funduszy celowych i strukturalnych.
„Utworzenie Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych BRAMA jest ważnym wydarzeniem w życiu Wydziału i Uczelni. Stwarza doskonałe warunki do prac nad interaktywnymi aplikacjami, o solidnych podstawach naukowych i znaczących walorach praktycznych. Ta dwubiegunowość to wyzwanie dla naszych studentów i pracowników” – mówi prof. Józef Lubacz, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – „BRAMA będzie wspierać opracowywanie nowych rozwiązań i zastosowań związanych z technologiami mobilnymi (sprzęt, oprogramowanie, usługi, modele biznesowe). W pracach Laboratorium będą uczestniczyć studenci, doktoranci i pracownicy Politechniki Warszawskiej. Oprócz badań, w ramach działalności edukacyjnej Laboratorium jest planowana organizacja serii seminariów i wykładów, prowadzonych przez specjalistów z Polskiej Telefonii Cyfrowej, poświęconych technologiom 3G, tworzeniu i dystrybucji aplikacji mobilnych i pokrewnych rozwiązań.”

Laboratorium znajduje się w pomieszczeniach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Jego prace, wyposażenie i sprzęt badawczy będą współfinansowane przez obu partnerów: PW i PTC.

Dodaj komentarz