Bezprzewodowy Internet NASK w Poznaniu

10 września 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

NASK zainstalował w Poznaniu kolejnę stację bazową systemu radiowego dostępu do sieci, pracującą w koncesjonowanym paśmie radiowym 3,6 – 3,8 GHz.

NASK, na bazie systemu radiowego, oferuje klientom biznesowym usługi transmisyjne ze swojego portfolio: szerokopasmowy dostęp do Internetu, sieci korporacyjne, usługi telefonii stacjonarnej oraz łącza cyfrowe z zachowaniem parametrów gwarantowanych umowami SLA.

Zasięg stacji bazowej znajdującej się w Poznaniu wynosi około 30 km. Usługi NASK świadczone drogą radiową będą więc dostępne dla firm mających swe siedziby nie tylko w centrum miasta, ale również na jego obrzeżach oraz w okolicach Poznania: w Kostrzyniu, Kórniku, Swarzędzu, Luboniu i innych miejscowościach.

Anteny NASK działają już w Warszawie, Trójmieście, aglomeracji katowickiej i Krakowie. W najbliższym czasie do sieci bezprzewodowej podłączane będą kolejne miasta Polski.