VIA porzuca Intela?

6 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Nie do końca z własnej woli VIA może porzucić konstruowanie chipsetów dla Intela.

Do takiej decyzji przyczynia się mocno sam Intel, który odmawia VIA udzielenia licencji na produkcję chipsetów dla procesorów z szyną systemową 1333 MHz. VIA nie zamierza jednak wycofywać się całkowicie z rynku chipsetów.

Przedsiębiorstwo zamierza specjalizować się w produkowaniu układów dla swoich własnych procesorów serii C7. VIA chce wpasować się w segmenty multimedialnych centrów rozrywki, komercyjnych rozwiązań wbudowanych, domowych multimediów oraz mobilnych rozwiązań wbudowanych.

Chipsety dla starszej generacji procesorów Intela mogą być przez VIA sprzedawane do 7 kwietnia 2008 roku.