Juniper wprowadza zaawansowaną aplikację usprawniającą dostarczanie usług multimedialnych w konwergentnych sieciach IP

2 lipca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Firma Juniper Networks wprowadziła na rynek szereg nowych aplikacji i usług, które pozwolą klientom dostarczać usługi głosowe, wizyjne i inne multimedialne z doskonałą sprawnością, przy zmniejszonych kosztach oraz na większą skalę i z większą niezawodnością. Będące rozwinięciem Intelligent Services Edge portfolio,  nowe rozwiązania upraszczają sieć i ułatwiają konwergencję łączności w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i usługodawców poprzez pełne zintegrowanie podstawowych funkcji dostawy usług i zapewniania wydajności bezpośrednio w platformach rutingowych i infrastrukturze sieci IP. Dodatkowo Juniper zapewnia rozwiązania sprzętowe i programowe pozwalające obniżać koszty dzięki umożliwieniu klientom wykorzystania inwestycji dokonanych w tradycyjne urządzenia sieciowe do transmisji głosu i danych także podczas migracji na sieci transportowe IP nowej generacji i nowe usługi.

Umożliwiając klientom dostarczanie usług głosowych i multimedialnych z
zapewnioną jakością i większym bezpieczeństwem, firma Juniper ogłosiła
swoje kompleksowe rozwiązanie Zintegrowanej bramy wielousługowej (ang.
– Integrated Multiservice Gateway – IMSG). IMSG ściśle integruje
znormalizowaną sygnalizację SBC (ang. – session border control) i
funkcje bramy medialnej z rozbudowanymi funkcjami wysokowydajnego
rutingu i kompleksowej ochrony, w tym oprogramowaniem zapobiegającym
włamaniom, IPsec i usługami grodzi ogniowych.

Integrując te funkcje w spójny łańcuch usługowy działający na kartach
wielousługowych firmy Juniper do jej ruterów serii M i MX, klienci
Junipera będą mogli uniknąć kosztów i komplikacji towarzyszących
wdrażaniu rozlicznych urządzeń specjalizowanych pod kątem
poszczególnych usług realizujących te poszczególne funkcje. Juniper
szacuje, że poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie potrzeby stosowania
autonomicznych urządzeń, takich jak sterowniki brzegowe sesji (ang.
Session Border Controller), rozwiązanie IMSG może zmniejszyć pobór mocy
zasilania o nawet ponad 30 procent.

W miarę jak świat przechodzi na IP, zapotrzebowanie na SBC postrzegamy
jako okazję do silnego rozwoju
– powiedziała Diane Myers, analityk,
kierowniczka działu VoIP i IMS dla Usługodawców firmy Infonetics
Research Inc. – Zapowiedź Junipera pojawia się we właściwym momencie,
ponieważ podejście zintegrowane może ułatwić dostawcom usług
zmniejszanie kosztów i skomplikowania systemów
.

Ponadto, zintegrowanie tych funkcji w infrastrukturze rutingowej
zapewnia większą skalowalność, niż w wypadku urządzeń dyskretnych – a
ponieważ karty wielousługowe mogą mieć własne dedykowane moce
obliczeniowe, klienci będą mogli dodawać takie usługi bez pogarszania
wydajności innych usług realizowanych przez rutery.

Wielkie firmy, jednostki administracji publicznej oraz usługodawcy
którzy mają zainstalowane starszej generacji infrastruktury transmisji
głosu i urządzenia sieciowe ze zwielokrotnieniem łączy w dziedzinie
czasu (TDM) mogą wykorzystać zapewniane przez Junipera rozwiązania
sprzętowe i programowe do konwersji CTP (łącza na pakiety – Circuit to
Packet), do Bram Wielodostępu serii BX oraz Wielousługowych ruterów
brzegowych serii M, pozwalające na uproszczenie przejścia na
infrastrukturę nowej generacji IP, przy maksymalnym wykorzystaniu
dokonanych wcześniej inwestycji w różne produkty. Seria BX oraz karty
interfejsu fizycznego emulacji łączy (PIC) do serii M zapewniają
niezawodny przesył ruchu TDM i głosowego przez sieci IP/MPLS. Nowe
moduły głosowe i uaktualnienia oprogramowania do serii CTP pozwalają na
obsługę analogowej transmisji głosu, kompresji fonii i gaszenie echa,
dzięki czemu klienci mogą niezawodnie przesyłać głos analogowy, dane
szeregowe i ruch TDM przez sieci IP/MPLS.

Wspólnie te ulepszenia ułatwiają przesył głosu, sygnałów
radiokomunikacyjnych, danych w starszych protokołach i różnych innych
rodzajów ruchu przez jedną konwergentną infrastrukturę IP/MPLS  — co
pozwala usługodawcom, jednostkom administracji centralnej i wielkim
firmom skorzystać z niższych kosztów i zalet eksploatacyjnych nowej
generacji infrastruktur IP, przy jednoczesnym wykorzystaniu inwestycji
dokonanych w klasyczne urządzenia sieciowe do transmisji głosu z
komutacją łączy.

Juniper wprowadza także Telchemy embedded Performance Monitor (TePM –
zabudowany monitor wydajności), kompleksową aplikację zintegrowaną z
ruterem, służącą do zarządzania wydajnością ruchu IP i pozwalającą na
obserwację poziomu świadczonych usług i diagnostykę szerokiej gamy
usług IP. Zapewniając możliwość czynnej obserwacji w warstwie sieci,
sesji i aplikacji szerokiej gamy usług transmisji głosu i danych
protokołem IP w architekturze rutingowej, TePM zwiększa sprawność
działania i eliminuje koszty generowane przez instalowanie
autonomicznych urządzeń nadzoru i pomiarowych – taka integracja niesie
za sobą dodatkowe korzyści wzrostu skalowalności, wydajności i
niezawodności.

Zgodnie z drugą dzisiejszą zapowiedzią, TePM został opracowany firmę
Telchemy, uczestnika Programu Rozwoju Otwartych Rozwiązań IP firmy
Juniper (Juniper Open IP Solution Development Program – OSDP) i
czołowego dostawcę rozwiązań do zarządzania wydajnością systemów IP i
VoIP. Uczestnicząc w OSDP firma Telchemy ma dostęp do Platformy Rozwoju
Rozwiązań Partnerskich (Partner Solution Development Platform – PSDP)
którą wykorzystała do integrowania jej rozwiązań do nadzoru wydajności
sieci IP z najlepszym w swej klasie oprogramowaniem JUNOS® firmy
Juniper Networks i ruterami serii M i MX.  PSDP umożliwia klientom i
partnerom opracowywanie specjalizowanych aplikacji działających pod
najlepszym w swej klasie oprogramowaniem JUNOS. Owocując aplikacjami
ściśle zintegrowanymi z systemem JUNOS i działającymi bezpośrednio na
platformach rutingowych firmy Juniper, programy partnerskie PSDP SDK i
OSDP umożliwiają klientom zakup szerszego portfela kompleksowych
rozwiązań poprzez bezpośrednie i pośrednie kanały sprzedaży firmy
Juniper.