IPv6 w sprzęcie Cisco

25 maja 2011 0 przez Marcin Kaczmarek

Cisco Systems dodaje obsługę protokołu IPv6 do swoich routerów i przełączników, by zapewnić firmom płynne przejście z IPv4 na nowy standard. Jest to realizowane poprzez tzw. rozwiązania "dual-stack", czyli takie, w których jednocześnie działają dwa stosy protokołów: IPv4 oraz IPv6.

Dostępna pula adresów IPv4 została wyczerpana w lutym br., gdy IANA przekazała ostatnie wolne bloki adresów regionalnym administratorom internetu. Gdy każdy region wykorzysta własne przydziały, firmy będą musiały zacząć korzystać z adresów IPv6. Jednak różnice między obiema wersjami protokołów uniemożliwiają wzajemną komunikację. Komputer użytkownika z adresem w standardzie IPv4 nie uzyska dostępu do serwera o adresie IPv6 i odwrotnie. Dlatego coraz więcej firm będzie potrzebować rozwiązań typu "dual-stack".

Cisco dodaje do routerów i przełączników protokół Location/ID Separation Protocol (LISP), który zapewni automatyczne tworzenie i modyfikowanie tuneli IPv6 przez IPv4, używanyh właśnie w rozwiązaniach "dual-stack". Tunel kapsułkuje ruch IPv6 z maszyny o adresie IP w tym standardzie, dzięki czemu może być on przesłany przez istniejącą infrastrukturę IPv4. Rozwiązanie ma charakter przejściowy, pozwalający powoli migrować na IPv6i jednocześnie korzystać z dotychczasowych rozwiązań.

Według Cisco, routery z serii ASR 1000 mają już obsługę NAT64, która daje urządzeniom IPv6 dostęp do serwerów IPv4. Pozwala to wdrażać IPv6 obok istniejącej sieci IPv4, a urządzenia wykorzystujące oba standardy sieciowe mogą się wzajemnie ze sobą komunikować. Dodano również obsługę IPSec v2 do routerów ISR G2, by dać firmom możliwość wykorzystania sieci VPN bazujących ma IPv6. Dodatkowo, nowe funkcje pojawiły się w usłudze Cisco Network Optimization Service, która obejmuje swoim działaniem także urządzenia zgodne z IPv6, co pozwala optymalizować sieć zarówno podczas migracji do IPv6, jak i po jej zakończeniu.