Dell-Liebert Energy Smart Solutions

5 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Emerson Network Power ogłasza zawarcie z Dellem porozumienia, które umożliwi klientom szybką rozbudowę centrów danych przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu kosztów energii.

Istotą rozwiązań Dell-Liebert Energy Smart Solutions jest wykorzystanie serwerów Dell PowerEdge Energy Smart oraz systemów chłodzenia Liebert XD i Liebert DS w celu maksymalnego zwiększenia wydajności, sprawności i lepszego zagospodarowania przestrzeni w centrum danych.

Rozwiązania Dell-Liebert Energy Smart Solutions zapewniają do 80% wzrostu wydajności i do 42% redukcji zużycia energii przy zachowaniu wysokiego poziomu ciągłości funkcjonowania i dostępności. Co niezwykle ważne – umożliwiają też uproszczenie środowisk IT, zmniejszenie zużycia energii oraz odzyskanie zajmowanej przez centra danych przestrzeni.

Montowany nad regałem lub na regale, wykorzystuje pompowany czynnik chłodniczy, który pozwala na osiągnięcie znacznego zwiększenia efektywności chłodzenia centrów danych bez konieczności zmian istniejącej infrastruktury tych centrów. System jest wspomagany przez Liebert DS, jedyny precyzyjny system chłodzenia, współpracujący ze sprężarkami Digital Scroll o zmiennej wydajności, co pozwala na zrównoważenie chłodzenia pomieszczenia z równoczesną kontrolą wilgotności powietrza i filtracją kurzu oraz drobnych cząsteczek. Systemy te zostały opracowane z myślą o serwerach Dell PowerEdge w celu stworzenia skalowalnego i efektywnego środowiska obliczeniowego o najwyższych parametrach.