Solemis: było 86% szans na uniknięcie kryzysu finansowego

Sentinel czyli Agent Przewidywania to nowa technologia ostrzegająca o zagrożeniach osiągnięcia ustalonych celów biznesowych w każdej firmie. Technologia została opracowana przez duńską firmę TARGIT Inc. tworzącą systemy analityczne i Business Intelligence. Dyrektor ds. technicznych firmy, dr Morten Middelfart, przeprowadził badania na temat Agentów Przewidywania i kryzysu finansowego. Wyniki są niepokojące.

Wiemy na pewno, że Agenci Przewidywania mogą pomóc organizacjom,
ostrzegając je o zmianach w ich otoczeniu. Dlatego przeprowadziliśmy
badanie dotyczące kryzysu finansowego. Przetestowaliśmy konkretne dane,
a Agenci Przewidywania wykonali właściwe prognozy w 86 proc.
przypadków, co oznacza, że technologia ta mogła być używana przez
organizacje do uzyskiwania wczesnych i trafnych ostrzeżeń o
potencjalnych zagrożeniach związanych z kryzysem
– wyjaśnia dyrektor
ds. technicznych firmy i twórca filozofii CALM (Computer Aided
Leadership and Management).

Według Middelfarta: Agenci Przewidywania działają jak cyfrowy system
alarmowy, który ostrzega o potencjalnych zmianach poprzez rozszerzenie
ram czasowych danych. Oczywiście, sposób reakcji na takie ostrzeżenie
jest kwestią indywidualną; istotne jest, że istnieje możliwość
podejmowania ważnych decyzji szybciej niż kiedykolwiek. Aby korzystać z
Agentów Przewidywania, należy jedynie znać cele, które zamierza się
osiągnąć. Po określeniu celów Agenci Przewidywania rozpoczną czuwanie i
ostrzegą, jeśli realizacja zamierzonych celów jest zagrożona
.

Technologia Agentów Przewidywania jest dostępna w najnowszej wersji
oprogramowania BI TARGIT.

Rozumiemy BI jako proces rozpowszechniania
wiedzy dzięki analizom i raportom w całej organizacji. Pozwoli to
umocnić pozycję organizacji w sytuacji kryzysowej, gdyż dostęp do
potencjalnie krytycznych informacji nie będzie już ograniczony do
zaledwie kilku wybranych jednostek. Dzięki Agentom Przewidywania
zapewniamy wciąż udoskonalane narzędzie informacyjne stu tysiącom
naszych użytkowników
– dodaje Middelfart.

Technologia Sentinel czyli „inteligentnych wartowników” opracowana
przez TARGIT jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i analizy działania
narzędzi BI u ponad 220 tysięcy użytkowników systemu TARGIT na całym
świecie.

Dodaj komentarz