Ruszy proces za “Windows Vista Capable”

25 lutego 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Decyzją sędziego federalnego dojdzie do rozpatrzenia pozwu przeciwko Microsoft – użytkownicy zarzucają korporacji wprowdzenia w błąd poprzez oznaczanie komputerów z Windows XP jako "Windows Vista Capable".

Wielu konsumentów przekonało się, że mimo zakupienia sprzętu oznakowanego w powyższy sposób, nie mogą uruchomić na swoich komputerach wielu funkcji Visty, w tym szeroko reklamowanego interfejsu Aero.

Sędzia przychilił się do opinii użytkowników, podkreślając wpływ akcji certyfikowania komputerów na zwiększenie popytu na sprzęt pod koniec 2006 roku. Akcja oznaczania sprzętu jako "Windows Vista Capable" miałą także przyczynić się do zawyżania cen maszyn, które nie były w stanie ucruchomić pełnej wersji systemu Vista.

Jak na razie brak komentarza ze strony Microsoft – korporacja zapoznaje się z treścią decyzji.