PKN waży Office Open XML

Polski Komitet Normalizacyjny zbiera opinie w celu wypracowania stanowiska umożliwiającego głosowanie za przyjęciem bądź odrzuceniem Office Open XML jako normy międzynarodowej.
W związku z kontrowersjami budzonymi przez plany przyspieszonego przyjęcia microsoftowego formatu Office Open XML jako normy międzynarodowej ISO/IEC DIS 29500, PKN zdecydował się na wyjątkowy tryb opiniowania.

Komitet rozpoczął zbieranie opinii zainteresowanych środowisk: organizacji, przedsiębiorstw oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej. PKN prosi o odniesienie się do następujących pytań:
– Czy zostało stwierdzone naruszenie zasad polityki patentowej oraz własności intelektualnej przyjętych przez organizacje ISO i IEC (jeśli tak, to jakich oraz w jaki sposób)?

– Czy proponowana norma spełnia cele normy międzynarodowej opisane w Dyrektywach ISO/IEC: jest kompletna w sposób wystarczający, w granicach wyznaczonych jej zakresem; jest zwarta, jasna i precyzyjna, bierze pod uwagę aktualny stan rozwoju techniki, umożliwia prace rozwojowe związane z postępem technologicznym; jest zrozumiała dla wykwalifikowanego specjalisty, który nie brał udziału w jej opracowywaniu? (PKN prosi o uzasadnienie odpowiedzi)

– Czy proponowana norma zawiera sprzeczności z innymi istniejącymi normami ISO, które uniemożliwiają zastosowanie tych norm w jednym produkcie? (Jeśli tak, to prosimy załączyć dokładny opis takich sprzeczności).

Swój głos w dyskusję można wnieść do 17 sierpnia do godziny 16. PKN przyjmuje tylko opinie od zidentyfikowanych osób, zabronione jest na przykład nadsyłanie e-maili z domen publicznych.

W przypadku wyrażania opinii w imieniu organizacji, przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej wymagane jest dodatkowo załączenie dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentacji (numer KRS lub inny dokument wykazujący prawo osoby do reprezentowania).

Specyfikacja Office Open XML oraz dane kontaktowe do PKN znajdują się tutaj.

Dodaj komentarz