Parasoft TEST 4.0 szuka błędów w kodzie .NET

25 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Parasoft .TEST gwarantuje zgodne z oczekiwaniami działanie kodu .NET – przez egzekwowanie zasad programowania, analizę statyczną i testy jednostkowe.

Parasoft .TEST 4.0 to zintegrowane rozwiązanie do automatyzacji szerokiej gamy praktyk, zwiększającego produktywność zespołów programistycznych oraz jakość oprogramowania. Nowe wydanie oferuje nowatorską technologię, która oszczędza czas, dzięki usprawnionemu procesowi ręcznej inspekcji kodu.

Nowością w Parasoft .TEST 4.0 jest funkcja Bug Detective. Opcja ta jest nową technologią analizy statycznej – wykorzystano w niej szereg technik analitycznych, w tym symulację ścieżek wykonywania aplikacji. Rozwiązanie pozwala na zidentyfikowanie ścieżek, które mogą doprowadzić do błędów w czasie wykonywania programu. Za pomocą Bug Detective użytkownicy mogą znajdować, diagnozować i eliminować klasy błędów programistycznych, które wymykają się analizie reguł kodowania oraz testom jednostkowym.

Parasoft .TEST zawiera również nowy moduł do inspekcji kodu, który automatyzuje proces oceny, pozwalając na usprawnienie współpracy i komunikacji, i w konsekwencji – zwiększenie produktywności i praktyczności inspekcji. Moduł umożliwia użytkownikom definiowanie list i grup dystrybucyjnych do powiadamiania uczestników projektu. Rozwiązanie do inspekcji kodu jest szczególnie przydatne dla rozproszonych zespołów, których członkowie ze względów logistycznych nie mogą brać udziału w fizycznych sesjach inspekcji.