OOXML: Polska na „tak”

31 sierpnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Komitet Techniczny nr 182 PKN 17 głosami „za” przy żadnym „przeciw” i trzech wstrzymujących się zarekomendował przyjęcie formatu Office Open XML jako standardu ISO.

Opinia KT 182 zostanie przedstawiona ISO jako polskie stanowisko. Wynikiem prac Komitetu jest opinia „approval with comments” z czterema komentarzami dotyczącymi formatu.

We wcześniejszym głosowaniu w Komitecie Technicznym nr 171 jego członkowie opowiedzieli się przeciwko rekomendacji OOXML jako standardu. Głos KT 171 nie będzie brany pod uwagę.

Budzące kontrowersje głosowanie w Szwecji zostało unieważnione z przyczyn formalnych: jeden z uczestników głosowania oddał dwa głosy. Nieoficjalnie jako „sprawcę” wskazuje się Microsoft, który posiadał na zebraniu trzech przedstawicieli.