Java Standard Edition 7 wydana

Firma Oracle wydała długo oczekiwaną platformę Java Standard Edition 7. To pierwsza nowa wersja od czasu przejęcia Sun Microsystems w 2009 roku, stanowiąca wprowadzenie do Javy 8, która jest planowana na przyszły rok. Wersja zawiera 1996 usprawnień, np. do tworzenia aplikacji dla systemów wielordzeniowych, pozwalające na lepsze wykorzystanie poszczególnych systemów plików czy oferujące lepszą lokalizację aplikacji. W nowym wydaniu usunięto także 9494 luk różnego rodzaju, ale niestety nie jest pozbawione innych, poważnych błędów.

W nowej wersji Javy wprowadzono zmiany w języku, mające na celu poprawienie produktywności oraz uproszczenie programowania przez redukcję ilości potrzebnego kodu. Pojawiła się platforma przetwarzania równoległego Fork/Join, służąca do tworzenia aplikacji działających na systemach wielordzeniowych i wieloprocesorowych. Ulepszono obsługę języków dynamicznych przeznaczonych do uruchamiania na wirtualnych maszynach Javy (Ruby, Python, JavaScript), m.in. w zakresie wydajności. Wprowadzono także asynchroniczny interfejs wejścia/wyjścia, który daje dostęp do funkcjonalności i atrybutów specyficznych dla danego systemu plików, pozwala na operacje na dowiązaniach symbolicznych i dostarcza więcej informacji na temat ewentualnych błędów dostępu. Poprawiono bezpieczeństwo, m.in. przez dodanie obsługi TLS1.1/1. czy Elliptic Curve Cryptography. Ulepszono obsługę lokalizacji językowej, łącznie ze wsparciem dla Unicode 6.0. Pełne informacje na temat nowego wydania są dostępne na stronie Oracle.

Do pisania aplikacji w Java SE 7 można wykorzystać NetBeans IDE 7 albo IntelliJ IDEA 10.5. JDeveloper IDE będzie uaktualnione do siódmej wersji w dalszym okresie bieżącego roku.

Niestety, tuż po udostępnieniu nowej wersji Javy programiści znaleźli błędy, które mogą powodować nieprawidłową kompilację niektórych pętli i błędne działanie programów, maszyn wirtualnych, a także utratę integralności danych. Błędy w pętlach pojawiają się po wykorzystaniu domyślnie włączonych optymalizacji kompilatora HotSpot, co dotyczy m.in. Apache Lucene i Apache Solr, ale także każdej aplikacji korzystającej z pętli. Zatem lepiej poczekać na JDK 7 Update 2.

 

Dodaj komentarz