Zmiany w IBM Polska

6 października 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

IBM Polska poinformował o zmianach na stanowiskach Dyrektora Działu Oprogramowania, Dyrektora Działu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Dyrektora Organizacji Partnerskiej Channel One.

Z dniem 3 października br. na czele 120 – osobowego Działu Oprogramowania IBM Polska stanął Grzegorz Dobranowski, dotychczas odpowiedzialny za Dział Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od kliku lat konsekwentnie zwiększał on udział IBM w strategicznym dla firmy sektorze MSP, teraz zaś postawił sobie za cel zwiększenie skali obrotów produktów softwarowych.

Stanowisko Dyrektora Działu Małych i Średnich Przedsiębiorstw wraz z początkiem października br. objął Marcin Gajdziński. Od czerwca 2005 roku z dużym powodzeniem realizował misję tworzenia Organizacji Partnerskiej Channel One, a teraz poszerzył obszar swoich kompetencji stając na czele jednostki bezpośrednio powiązanej z Organizacją Partnerską.

Podjętą strategię współpracy z Partnerami będzie kontynuował Robert Gorajek. Jako Dyrektor Organizacji Partnerskiej Chanel One, Robert Gorajek poprowadzi silnie zintegrowany zespół handlowców odpowiedzialnych za kontakty z Partnerami Handlowymi, doskonaląc model współpracy z firmami partnerskimi.