„Wrota Polski” poprowadzą do społeczeństwa informacyjnego?

Konsorcjum złożone z firm konsultingowych Infovide oraz McKinsey & Company podpisało z Ministerstwem Spraw Wewnętrznym i Administracji umowę na opracowanie koncepcji architektury Wrót Polski (e-PUAP) oraz wsparcie MSWiA w realizacji przedsięwzięcia wdrożeniowego. W założeniach „Wrota” mają usprawnić przepływ informacji oraz ułatwić załatwianie spraw między urzędami a firmą oraz obywatelem za pomocą kanałów elektronicznych.

Dzięki realizacji projektu powstanie spójna koncepcja polskiej platformy e-goverment pozwalająca sukcesywnie integrować systemy na potrzeby świadczenia usług administracji publicznej. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 9 mln zł. Konsultanci Infovide odpowiadają za stronę techniczną projektu. Do ich zadań należy opracowanie koncepcji architektury i jej funkcjonalności oraz określenie wydajności systemu i wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Dodatkowo opracują założenia projektowe dotyczące integracji rejestrów publicznych oraz zarządzania dokumentami elektronicznymi.

Eksperci McKinsey & Company będą odpowiedzialni za opracowanie analizy barier prawnych mających wpływ na wdrożenie i późniejsze funkcjonowanie e-PUAP oraz za opracowanie ram organizacyjnych działania platformy. W oparciu o najlepsze praktyki zagraniczne krajów, które wdrożyły koncepcję e-goverment McKinsey & Company opracuje propozycję zakresu odpowiedzialności i sposobu współpracy pomiędzy jednostkami administracji centralnej i samorządowej oraz klientami e-PUAP zaangażowanymi w proces przesyłania i przetwarzania dokumentów.
„Realizacja projektu e-PUAP pozwoli stworzyć fundamenty sprawnie funkcjonującej administracji publicznej w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne. To jedno z kluczowych przedsięwzięć, które będzie wyznaczało koncepcję rozwoju e-government w Polsce. Dzięki Wrotom każdy będzie mógł w prosty sposób złożyć deklarację podatkową, złożyć wniosek o nowy paszport czy prawo jazdy. To ważny krok w kierunku tworzenia Społeczeństwa Informacyjnego” – mówi Tomasz Wieczorkowski, Dyrektor Generalny Sektora Administracji Publicznej w Infovide SA.

„Koncepcja e-goverment na świecie realizowana jest przez zaawansowane informacyjnie kraje od wielu lat, umożliwiając obywatelom i przedsiębiorcom o wiele szybciej i efektywniej komunikować się z jednostkami administracji centralnej i lokalnej. Nie jest to tylko prosta zamiana papierowych wniosków i druków na te same dokumenty realizowane drogą elektroniczną, ale kompletna zmiana filozofii współpracy pomiędzy administracją centralną i lokalną o obywatelem lub przedsiębiorstwem u podstawy, której leży możliwość zwiększenia efektywności współpracy, zmniejszenia czasu oczekiwania na decyzję/dokument jak również ograniczenie kosztów wymiany i dostępu do informacji. Jestem pewien ze wyniki prac naszego zespołu projektowego umożliwią realizację koncepcji e-goverment w Polsce” – mówi Jacek Poświata, Dyrektor Zarządzający McKinsey & Company Poland.

Dodaj komentarz