Vista nie pomaga w sprzedaży

Co prawda sprzedaż komputerów w 2007 roku wzrośnie, ale nie dzięki nowemu systemowi Microsoft – oznajmia w najnowszym raporcie Gartner.

Na tegoroczną dynamikę sprzedaży, wynoszącą 10,5% pod względem ilościowym oraz 4,6% pod względem wartości, główny wpływ ma mieć rosnące zapotrzebowanie ze strony rynków wschodzących takich jak Indie czy Chiny.

Vista znajdzie w końcu drogę do domów i przedsiębiorstw, ale producenci nie mają co liczyć na zwiększone przychody generowane przez sprzedaż komputerów przeznaczonych dla nowych okienek. Migracja użytkowników ma być powolna, trwać lata i być następstwem naturalnego cyklu wymiany maszyn. Nowe komputery będą po prostu miały preinstalowany Windows Vista.

Mimo że Vista oferuje ciekawe i przydatne dla sektora SMB funkcje, nie są one jednak na tyle atrakcyjne i niezbędne, by skłaniać przedsiębiorstwa do migracji – konkluduje w raporcie Gartner.

Dodaj komentarz