Ugoda BusyBox z Monsoon

1 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Programiści
projektu BusyBox – zestawu programów użytkowych Open Source –
porozumieli się z Monsoon Multimedia w sprawie ugody w procesie o
bezprawne używanie kodu na licencji GPL2.

W złożonym we wrześniu pozwie BusyBox zarzucał Monsoon Multimedia
zamknięcie kodu zmodyfikowanych narzędzi Open Source używanych w
produkcie Hava TV, co oznacza złamanie licencji GPL.

Dzięki zawartej ugodzie, Monsoon Multimedia będzie mogło dalej
sprzedawać opracowane przez siebie urządzenia – w zamian opublikuje na
swojej stronie www wszystkie modyfikacje kodu oraz przyjmie inspektora
ze strony środowiska Open Source, który będzie monitorował działania
przedsiębiorstwa.

Monsoon Multimedia mają także powiadomić klientów, którzy kupili od
producenta urządzenia wykorzystujące kod projektu BusyBox o prawach,
jakie przysługują im dzięki objęciu oprogramowania licencją GPL2 oraz
wypłacą projektowi odszkodowanie, którego wysokość nie została
ujawniona.