TP i Polkomtel na „złotej akcji”

5 września 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Nie pomogły protesty – rząd przyjał we wtorek listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa kraju.

Wśród 17 nowych spółek kluczowych dla państwa znalazły się mięczy innymi Telekomunikacja Polska oraz Polkomtel. Rząd będzie miał prawo do wetowania decyzji zarządu spółki, jeśli jej konsekwencje uzna za niekorzystne dla interesu Polski.

„Telekomunikacja Polska i Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 'Lewiatan' wielokrotnie zwracały uwagę na brak podstaw prawnych do wpisania TP na listę spółek, w których skarb państwa ma specjalne uprawnienia. Jest to nieuzasadnione odstępstwo od konstytucyjnej zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz naruszenie prawa traktatowego Unii Europejskiej dotyczącego swobody przepływu kapitału. TP nie zgadza się z tą decyzją i podejmie wszelkie dostępne prawem kroki w celu wykreślenia firmy z listy spółek strategicznych.” – stwierdził Jacek Kalinowski, rzcznik Grupy TP.

Przeciwko „złotej akcji” wypowiadała się także Komisja Europejska, rząd jest jednak pewny, że jego inicjatywa jest zgodna z prawem europejskim.