Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w 2021 roku

Analizując nadchodzące trendy w zastosowaniu sztucznej inteligencji (AI), trzeba zwrócić uwagę na pandemię. Zdominowała ona ubiegły rok i wpłynęła na wszystkie aspekty życia ludzi na całym świecie.

Badania przeprowadzone przez Capgemini pokazują, że ponad połowa firm oferujących usługi finansowe prowadzi prawie 40 proc. interakcji z klientem przy wykorzystaniu AI. Z drugiej strony, ponad połowa kupujących każdego dnia wchodzi w interakcje z algorytmami sztucznej inteligencji. Między innymi za pośrednictwem wirtualnych agentów, skanerów biometrycznych, interaktywnych przymierzalni, czy spersonalizowanych ofert.

Żyjemy w czasach, w których postęp naukowo-technologiczny zwiększa stale swoją dynamikę. Ma to wpływ także na trendy panujące w obszarze sztucznej inteligencji, które będą wykorzystywane w roku 2021.

Sztuczna inteligencja (AI) wdrażana w wielu rozwiązaniach

W ubiegłym roku firma O’Reilly, chcąc oszacować poziom adopcji rozwiązań AI, przebadała niemal 1500 firm z różnych sektorów. Badania miały nie tylko odpowiedzieć na pytanie, czy firmy są zainteresowane rozwiązaniami AI. Podjęto próbę oszacowania poziomu dojrzałości tych rozwiązań oraz trendów dominujących w tym obszarze.

sztuczna-inteligencja-ai-2021-rok-zastosowanie

Głównym wnioskiem z badań było stwierdzenie, iż obecnie około 85 proc. organizacji rozpatruje lub rozpoczyna pierwsze przymiarki do produkcyjnych zastosowań AI. Co ciekawe, ponad połowa badanych firm uznała się za dojrzałych odbiorców z pierwszymi wdrożeniami, gdzie jedna trzecia to firmy na etapie rozpoznawania potencjalnych opcji i rozwiązań. Analizując podobne badania z roku wcześniejszego, można zobaczyć niemalże lustrzane odbicie. Dane z roku 2019 pokazywały tylko 27 proc. badanych uznających się za dojrzałych, a ponad 54 proc. to firmy wkraczające na ścieżkę AI. Widzimy też duży wzrost samego zainteresowania i szukania biznesowych szans wykorzystując sztuczną inteligencję. W roku ubiegłym tylko 15 proc. firm nie widziało sensu w odkrywaniu potencjalnych korzyści płynących z AI, co jest znaczącym spadkiem do lat wcześniejszych (o ponad 20 proc.).” – powiedział Tomasz Cieślar, manager w dziale Cloud Infastructure Services w Capgemini.

Reakcja branż

Tempo wdrożeń w zestawieniu z branżami, w których występują wdrożenia, niewiele zmienia się w stosunku do poprzedniego roku. W dalszym ciągu kluczowymi obszarami są marketing i sprzedaż. Tam firmy w poszukiwaniu nowych możliwości i sposobów pozyskiwania klientów wykorzystują rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji. To przekłada się bezpośrednio na wzrost przychodów.

Silnym i chłonnym obszarem, gdzie sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie, jest szeroko pojęty rozwój produktów i usług. Patrząc na część kosztową i oszczędności w tych obszarach, to głównym z nich jest obszar łańcucha dostaw.

Patrząc na tempo wdrożeń i przymiarek do sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach, to już przed pandemią było ono duże – około 85 proc. przedsiębiorstw testowało lub wykorzystywało AI. Co istotne, firmy, które dostrzegły potencjał w tych rozwiązaniach, zaczynały zwiększać nakłady na tego typu produkty, głównie, aby dostarczyć nową wartość – konieczną w zmieniającym się otoczeniu, albo też, aby niwelować potencjalne koszty lub ograniczenia. W wielu obszarach, tam gdzie sztuczna inteligencja dopiero raczkowała, pandemia paradoksalnie stała się akceleratorem do bardziej dynamicznego wzrostu i pewnym stymulatorem pozytywnych zmian.” – Powiedział Ruslan Korniichuk, ekspert IT i doktorant na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego.

Hiperautomatyzacja przyszłością IT

Dokonując analizy trendów rynkowych w obszarze IT, automatyzacja procesów i AI są integralnym elementem tych prognoz już od pewnego czasu. Nadchodzi jednak czas, gdy obydwa trendy połączą się, stanowiąc hiperautomatyzację. Wykorzystanie kombinacji wielu narzędzi informatycznych, wzbogaconych o mechanizmy uczenia maszynowego (sztucznej inteligencji), wzmocni potencjał pracowników.

Wzrost i tempo zmian przekłada się na budowanie świadomości, że czeka nas nie tylko rewolucja w obszarze marketingu i sprzedaży. Coraz częściej będziemy się stykać z AI, mówiąc o zdrowiu, bezpieczeństwie, rolnictwie i innych dziedzinach i branżach w otaczającym nas świecie.

Największy hamulec w rozwoju sztucznej inteligencji (AI)

Szanse i zagrożenia, które niesie za sobą AI, wymagają nie tylko odpowiedniej edukacji w tym obszarze. Chodzi też o właściwą legislację, która zapewni regulacje i zagwarantuje bezpieczeństwo.

Prawodawstwo stanie się też podstawą w budowaniu zaufania, które często stanowi hamulec dla tych rozwiązań. Unia Europejska pracuje nad pierwszym pakietem przepisów, które zdeterminują rozwój tej gałęzi IT.

Prace w obszarze regulacji prawnych dla rozwiązań opartych na AI to krok we właściwą stronę – ponad 22 proc. badanych uważa, że brak legislacji w tym obszarze jest główną barierą dla bardziej dynamicznego tempa wzrostu i adopcji rozwiązań. Wśród pozostałych czynników hamujących wzrost, wymienić można niewystarczającą liczbę ekspertów ze znajomością AI oraz jakość danych, które stanowią wkład do budowania inteligentnych rozwiązań.” – komentuje Ruslan Korniichuk.

Korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji (AI)

Przy korzyściach wynikających z zastosowania sztucznej inteligencji i szansach, które daje, warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, które potencjalnie może się poprawić. Rozwiązania wykorzystywane na co dzień, wzbogacone są o elementy sztucznej inteligencji. Mowa tu także o istotnych korzyściach dla biznesu.

„Nie chodzi o pojawienie się nowej generacji produktów i usług, ale co istotniejsze, planowany wzrost wydajności pracy o ok. 11-37 proc. Należy też pamiętać o wpływie na usługi publiczne, transport, edukację, czy energetykę i gospodarkę odpadami. Ludzie mają skłonność do uczłowieczenia AI i rozwiązań bazujących na jej implementacji. Często zakłada się, że dojrzała AI to ta, która w zachowaniu przypomina reakcje człowieka. Maszyny zaczną dążyć w tym do doskonałości, a marzeniem staje się posiadanie duszy. Od kilku dostrzegalne jest jednak, co dodatkowo uświadamia obecna sytuacja, że sztuczna inteligencja rozwija się w kierunku obszarów, które nie tylko przewyższają ludzką inteligencję, ale i reprezentują jej zupełnie inne oblicze.” – powiedział Tomasz Cieślar.

Źródło: Capgemini

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x