Sun: nowy stary dział

Struktura Sun Microsystems wzbogaciła się o pion odpowiedzialny za sprzedać procesorów Sparc- taki dział funkcjonował w Sun w latach 90-tych.

Szefem nowego działu został ponownie David Yen, który aktualnie zarządzał działem pamięci masowych. Yen szefował Sun Microelectronics – bytowi odpowiedzialnemu za sprzedaż procesorów Sparc zarówno samemu Sun, jak i odbiorcom zewnętrznym.

Tak jak w poprzednim wcieleniu, dział będzie realizować głównie dostawy sprzętu dla macierzystego przedsiębiorstwa, aczkolwiek liczy także na pozyskanie partnerów zewnętrznych. Pierwszym segmentem rynku, po który chce sięgnąć Sun, są urządzenia typu embedded. Yen nie ma jednak wątpliwości i przyznaje, że w najbliższej przyszłości nie spodziewa się zbliżenia sprzedaży zewnętrznej do poziomu wewnętrznego popytu Sun.

Sun Microelectronics będzie także sprzedawał inne układy związane z sieciami i kryptografią, a także oferował usługi związane z projektowaniem chipów.

Dodaj komentarz