Słabnie rynek oprogramowania biznesowego

24 kwietnia 2013 0 przez Marcin Kaczmarek

Według najnowszego raportu IDC Worldwide Semiannual Software Tracker, rynek oprogramowania biznesowego zaczyna nieznacznie zwalniać. W 2012 roku wzrósł o 3,6 proc., co stanowi dynamikę o połowę niższą w porównaniu z prognozami z 2010 i 2011 roku. Jednak IDC zwraca uwagę, że niektóre segmenty rosną dwukrotnie szybciej niż rynek – należą do nich rozwiązania chmurowe, analityczne oraz big data.

Cały rynek oprogramowania biznesowego w 2012 roku został oszacowany na 342 mld dolarów. Liderem pozostaje Microsoft, z przychodami 58 mld dolarów i udziałem 17,1 proc. Kolejni duzi gracze to IBM (udział 8,5 proc.), Oracle (8,1 proc.), SAP (5,0 proc.) i Symantec (1,9 proc.). Z tej piątki największych dostawców oprogramowania jedynie SAP i Oracle zanotowali znaczący wzrost przychodów – odpowiednio 5,1 proc. oraz 3,9 proc. w porównaniu z rokiem 2011.

Największym rynkiem oprogramowania biznesowego są Stany Zjednoczone – stanowią 45 procent całego tortu, a w ubiegłym roku zanotowano tam wzrost sprzedaży o 6 proc. Na tym tle, a także w stosunku do całego świata, słabo wypada Europa Zachodnia – stanowi 26,5 procent rynku, ale jest jedynym regionem, w którym w 2012 roku zaobserwowano spadek sprzedaży aplikacji biznesowych.