SIMIK obsłużył 25 tys. wniosków

17 lipca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

System Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej (SIMIK) służący do obsługi funduszy strukturalnych przekazywanych Polsce przez Unię Europejską, przetworzył właśnie 25 tysięczny wniosek.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, łączna kwota wniosków złożonych do tej pory przez polskich przedsiębiorców i samorządowców wyniosła ponad 87 miliardów złotych. Ministerstwo zapowiada, że będzie ona dynamicznie rosnąć jeszcze w tym roku.

„Na ponad 25 tysięcy wniosków i 10 tysięcy projektów, które do tej pory złożyli polscy przedsiębiorcy i samorządowcy, wszystkie trafiły do systemu w ramach Narodowego Planu Rozwoju w latach 2004-2006. Największym zainteresowaniem cieszą się Sektorowy Program Operacyjny dotyczący wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego” – mówi Dyrektor Beata Rudzka, Zastępca Dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów.

Polska rozpoczęła budowę systemu SIMIK w 2003 roku. Za jego opracowanie odpowiada Ministerstwo Finansów. Do tej pory system kosztował już ponad 12 mln zł.