SAP Customer Data Platform – nowe narzędzie umożliwiające przedsiębiorstwom kontakt z klientami na każdym etapie interakcji

SAP Customer Data Platform – nowe narzędzie umożliwiające przedsiębiorstwom kontakt z klientami na każdym etapie interakcji

21 października 2020 0 przez Maciej Lewczuk

Firma SAP uruchomiła platformę nowej generacji do zarządzania spójną bazą klientów. SAP Customer Data Platform (CDP) umożliwia organizacjom redefinicję procesu obsługi klienta na wszystkich poziomach interakcji – od handlu i marketingu po sprzedaż i usługi.

Na całym świecie rośnie rola user experience jako elementu wyróżniającego firmy. W związku z tym marki szukają dostawców CDP (skrót od Customer Data Platform), dzięki którym zapewnią klientom unikalne, spersonalizowane doświadczenia w ramach różnych działań marketingowych.

Zbyt często wąskie ukierunkowanie aktywności reklamowych utrudnia jednak wykorzystanie prawdziwego potencjału CDP. Narzędzie SAP Customer Data Platform wykracza poza tradycyjne przeznaczenie. Łączy szeroki kontekst doświadczeń związanych z handlem, sprzedażą i usługami z przemyślanymi działaniami marketingowymi.

SAP Customer Data Platform wyszukiwanie

W ten sposób rozwiązanie zapewnia odpowiednią personalizację, której podstawą jest umiejętność gromadzenia danych o klientach i zarządzania nimi. Dzięki temu organizacje mogą czerpać informacje na różnych etapach kontaktu z konsumentem i efektywnie wykorzystywać je do prowadzenia rozmów oraz budowania trwałej relacji.

Łączenie, poszanowanie i personalizacja danych gwarantem sukcesu

Platforma SAP Customer Data Platform została opracowana pod kątem czterech czynników mających zwiększać dotarcie i skuteczność przedsiębiorstw.

SAP Customer Data Platform prezentacja
Kliknij obrazek, aby zobaczyć film.
  • Połączenie wszystkich źródeł danych. Gdy dane klientów przechowywane są w kilku źródłach, dochodzi do ich nadmiernego rozproszenia i fragmentacji obrazu relacji z klientem. Dzięki SAP Customer Data Platform informacje mogą być pozyskiwane i przetwarzane na podstawie różnych aktywności oraz zdywersyfikowanych punktów styku z organizacją. Efektem są ujednolicone profile klientów, aktualizowane w czasie rzeczywistym.
  • Kompleksowa ochrona danych. Obecnie firmy są zobowiązane wiedzieć w jaki sposób posługiwać się informacjami o klientach i gdzie je przechowywać. SAP Customer Data Platform pozwala stworzyć kompletną strategię ochrony danych. Łączy przychodzące informacje z profilem klienta, tylko wtedy, gdy uzyskano wymagane zgody. Zwiększa to przejrzystość praktyk w zakresie gromadzenia danych oraz jasno określa podstawy ich przetwarzania.
  • Rozumienie dużej ilości danych. SAP Customer Data Platform oferuje zaawansowaną segmentację i wskaźniki aktywności obliczane w czasie rzeczywistym. Ma to na celu prawdziwego zrozumienia preferencji oraz zachowań klientów. Stanowi to podstawę danych niezbędną do realizacji istotnych, spersonalizowanych i wielokanałowych przedsięwzięć. Centralizacja zarządzania relacjami z klientami pomaga organizacjom w dostarczaniu spójnych doświadczeń w zakresie działań marketingowych, handlowych i usługowych. Ma to kluczowe znaczenie w procesie realizacji strategii zorientowanej na konsumenta.
  • Hiperpersonalizacja, której podstawą jest kompleksowe spojrzenie na klienta. Platforma SAP zapewnia dostęp do ogromnych ilości danych operacyjnych back-office, które są następnie ujednolicone z danymi front-office i doświadczeniami klientów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest prowadzenie działań w czasie rzeczywistym, bazujących na wiedzy o konsumentach. Prowadzi to do odpowiednich interakcji, realizowanych we właściwym czasie oraz w preferowanym kanale, a także na warunkach określonych przez klienta.

Nie ma dwóch takich samych klientów i tak naprawdę żadnego zachowania klienta nie da się do końca przewidzieć.– powiedział Trond Anderson, szef strategii i architektury IT w Elkjøp Nordic AS, jednym z największych sprzedawców detalicznych elektroniki użytkowej w krajach skandynawskich. – „SAP Customer Data Platform pomaga stworzyć kontekstowy obraz klienta i połączyć go z ujednoliconym profilem, aby lepiej przewidywać jego potrzeby i życzenia. Zwiększa to efektywność interakcji poprzez zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym zapewnieniu, że obsługujemy dane w sposób zgodny z przepisami i szacunkiem dla klienta.”

Mocne fundamenty SAP Customer Data Platform

Platforma SAP Customer Data Platform została zbudowana na fundamencie rozwiązań SAP Customer Data Cloud, które korzystają z technologii Gigya. Rozwiązania SAP Customer Identity and Access Management oraz SAP Enterprise Consent and Preference Management zostały włączone do platformy w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z wymogami profilu cyfrowego.

SAP Customer Data Platform segmenty

SAP Customer Data Platform działa jak łącznik profilu w czasie rzeczywistym. Zasiljąc bazę wiedzy o kliencie w celu prowadzenia odpowiedniej interakcji, gdy ten chce nawiązać kontakt z organizacją.

Nie wynaleźliśmy CDP, ale SAP Customer Data Platform otwiera zupełnie nowe możliwości.” – powiedział Bob Stutz, szef SAP Customer Experience. – „SAP Customer Data Platform to najbardziej zaawansowany CDP klasy korporacyjnej, który dostarcza spersonalizowane doświadczenia, przekształcające anonimowych użytkowników w znanych, lojalnych klientów przy użyciu preferowanych przez nich kanałów. Łączy ogromną ilość danych z front-office’u, back-office’u i doświadczeń w sposób, który tylko SAP potrafi zaprojektować.”

Źródło: SAP