Rozwiązania analityczne Oracle w Polskiej Telefonii Cyfrowej

13 listopada 2008 0 przez Grzegorz Pietrzak

Oracle Polska informuje, że w firmie Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) rozpoczyna się wdrożenie dwóch produktów klasy Business Intelligence oferowanych przez Oracle: Essbase wersja 11 oraz Hyperion Planning. Technologia Essbase jest używana w firmie PTC do wspomagania rachunkowości zarządczej od roku 1999. Rozwiązanie to zastąpiło używane wcześniej arkusze kalkulacyjne, trudne do przygotowania i późniejszej analizy. Obecnie rozpoczyna się migracja pakietu do jego najnowszej wersji. Na bazie pakietu Hyperion Planning zostanie w PTC zbudowany rozproszony system klasy Business Intelligence, w którym narzędzie Hyperion będzie zastosowane do zbierania danych operacyjnych z różnych działów firmy i wyliczania na ich podstawie odpowiednich wskaźników wydajności (KPI) – takich jak np. poziom sprzedaży w przekroju produktowym lub czasowym.

 

Licencje produktów Essbase oraz Hyperion Planning zostały dostarczone
przez firmę Solver, partnera Oracle Polska, zaś wdrożenie wykonują
samodzielnie specjaliści działu Systemów Sprawozdawczości Zarządczej
Polskiej Telefonii Cyfrowej. Do końca 2008 roku planuje się wykonanie
prototypu modeli systemów opartych na pakiecie Hyperion. Model ten
będzie następnie przekazany do testowania przez użytkowników
biznesowych.