Raport: Internet w Unii Europejskiej

Z nowego raportu Unii Europejskiej wynika, że jedna trzecia Europejczyków nigdy nie korzystała z internetu, a jedna czwarta nigdy nie używała komputera. Najmniej aktywni w tym zakresie okazali się bezrobotni oraz ludzie powyżej 65. roku życia. Jedna czwarta z badanych przyznała, że nie korzysta z internetu, ponieważ ich na to nie stać. Z kolei co trzeci ankietowany nie wchodzi do sieci, bo nie ma takiej potrzeby.

W raporcie można też wyczytać, że 56% Europejczyków w ciągu ostatniego
roku aktywnie korzystało z internetu. Oznacza to wzrost o 33% w
stosunku do roku 2004. Ponad 80% internautów dysponuje szybkim łączem
internetowym.

 

Codziennie z internetu korzysta 48% badanych, przy czym w grupie poniżej 24 lat wskaźnik ten rośnie do 70%.

Dodaj komentarz