Propozycje zmian w ustawie – łatwiejszy e-handel, łatwiejsze usuwanie danych z sieci

27 lutego 2013 0 przez Marcin Kaczmarek

Minister administracji i cyfryzacji przedstawił propozycje zmian o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mają one wprowadzić jasne, jednolite zasady, na jakich bezprawne treści (w tym naruszające prawa autorskie) powinny być usuwane z internetu. Planowana jest także nowa regulacja dla firm świadczących usługi odesłań do linków, a także ułatwienia w handlu elektronicznym.

W obecnym prawie dostawcom usług hostingu, buforowania czy zwykłego przekazu przysługuje tzw. zasada wyłączenia odpowiedzialności za bezprawne treści, o ile dostawca usługi nie wie, iż takie treści są dzięki niemu dostępne. Dzisiejsze przepisy nie określają wprost jak dokładnie ma wyglądać powiadamianie o umieszczeniu bezprawnych treści oraz sama reakcja dostawcy usługi. Zmieni to procedura zgłaszania i usuwania bezprawnych treści (notice and takedown).

Wg propozycji MAC, dostawca usług przygotuje formularz, dzięki któremu każda osoba może zgłosić bezprawne treści (film, zdjęcie, link), wraz z informacjami pozwalającymi dostawcy usług ocenić wiarygodność zgłoszenia. Po "wiarygodnym zgłoszeniu" usługodawca musi zareagować w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli uzna, że treści należy zablokować, musi w ciągu 7 dni powiadomić tego, kto treści dostarczył. Z kolei dostawca treści ma prawo do wniesienia w ciągu 3 dni sprzeciwu. Zapisy te nie odnoszą się do wyszukiwarek, bo i tak dotyczyłyby tylko właścicieli wyszukiwarek mających siedzibę w Polsce.

Celem nowelizacji jest także zmiana zasad ponoszenia odpowiedzialności dla linków. Obecnie firmy świadczące usługi odesłań do linków nie są objęte zasadą wyłączenia odpowiedzialności, więc mogą być skarżone za to, że podają adres do zasobów umieszczonych w sieci z naruszeniem prawa – nawet jeśli o tym nie wiedzą, gdyż np. nie mają kontroli nad tym, czy ktoś nie zmieni zawartości podanego przez nich odsyłacza bez ich wiedzy. Nowelizacja rozszerza więc zasadę wyłączenia odpowiedzialności także na linki.

Proponowane zmiany mają również usunąć zbędne obciążenia w handlu elektronicznym, takie jak np. obowiązek zapłaty odsetek od dokonanych przez konsumenta przedpłat (w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość) czy zakaz wymagania od konsumenta zapłaty przed otrzymaniem towaru lub usługi (bo i tak znaczna część rynku działa dziś w oparciu o taki model).

Po przyjęciu przez rząd projekt trafi do notyfikacji w Komisji Europejskiej, a potem do parlamentu.