Pożyczka 5000 zł umarzana z urzędu. Zmiany w Tarczy 4.0

Pożyczka 5000 zł udzielana mikroprzedsiębiorcom zgodnie z poprawkami wprowadzonymi do Tarczy 4.0 przez sejmową komisję finansów publicznych nie będzie już wymagać do umorzenia wniosku kredytobiorcy. Żeby nie musieć zwracać pieniędzy trzeba jednak będzie spełnić jedno kryterium.

Epidemia COVID-19 i walka z nią polegająca na zamrażaniu gospodarki oraz wprowadzania zasad izolacji społecznej to dla wielu przedsiębiorstw czasy desperackie. Zniknięcie z dnia na dzień wielu klientów oraz długi brak możliwości prowadzenia działalności prowadzi wprost w ramiona upadłości.

Wyciągnąć z nich może rządowa pomoc, określana mianem tarczy antykryzysowej. Przepisy określające wsparcie dostosowywane są na bieżąco do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i epidemiologicznej, w związku z czym Sejm pracuje już nad czwartą transzą pomocowych regulacji.

W ramach prac już uchwalone przepisy nowelizowane są w taki sposób, by zminimalizować towarzyszącą im biurokrację. Jedna ze zmian, dotycząca pożyczki 5000 zł dla mikroprzedsiebiorstw, stała się dla beneficjentów znacznie przyjaźniejsza. Część zasługi przypada tutaj Adamowi Abramowiczowi, Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w piśmie do Ministerstw Rozwoju argumentował, że warunki i tryb ubiegania się o umorzenie pożyczki są regulacją nadmierną i nieproporcjonalną.

W dokumencie, który trafił do Jadwigi Emilewicz (minister podała swój e-mail i zachęciła do wskazywania, co w tarczy można poprawić), czytamy:

Zgodnie bowiem z art. 67 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.), tworząc prawo z zakresu działalności gospodarczej, należy kierować się zasadami proporcjonalności i adekwatności, dążąc do ograniczenia obowiązków informacyjnych, zwłaszcza gdy wymagane informacje są przekazywane przez obowiązanych organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów.

Kwestionowany zapis dotyczył konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki, co prowadziło do skomplikowania procesu oraz nakładania na przedsiębiorców dodatkowych ograniczeń, na przykład oczekiwania przedłożenia takiego dokumentu w trakcie 14 dni od wyznaczonego terminu.

pozyczka 5000 umorzenie 02

Pożyczka 5000 zł będzie automatycznie umarzana. Trzeba tylko spełnić jeden wniosek

Sejmowa komisja finansów publicznych zgodziła się z tezą, że proces umarzania pożyczki jest niepotrzebnie skomplikowany. Procedura była opisana przez art. 15zzd, nakładający na przedsiębiorcę wymóg złożenia wniosku o umorzenie do PUP.

Nowe brzmienie rzeczonego przepisy wygląda następująco:

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki

Jeśli więc tylko przedsiębiorca będzie kontynuował działalność gospodarczą przez 3 miesiące od otrzymania wsparcia, spłata pożyczki zostanie z urzędu umorzona.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x