Poznański UM umożliwia radnym telepracę

Każdy rajca miejski w Poznaniu po zalogowaniu się na specjalną stronę otrzymuje dostęp do informacji pobieranych bezpośrednio z Biuletynu Informacji Publicznej oraz przesyłanych na konto radnego przez Biuro Rady Miasta.

Dzięki temu systemowi, bez obciążania skrzynek poczty elektronicznej radnych, mogą oni otrzymywać w trybie natychmiastowym wszelkie materiały merytoryczne związane z pracami samorządu miejskiego. Ponadto radni mogą przez stronę www zgłaszać terminy dyżurów i spotkań z mieszkańcami. Docelowo będą również mogli tą drogą składać interpelacje i zapytania, które będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dzięki IAR (Internetowy Asystent Radnego) radni mają również dostęp on-line do różnych zasobów informacyjnych i narzędzi oraz baz danych (m.in. zasobów mapy cyfrowej obsługiwanej przez GEOPOZ, specjalnej aplikacji umożliwiającej zgłaszanie poprawek do uchwały budżetowej, narzędzi umożliwiające przeprowadzanie konsultacji społecznych). Planowana jest ciągła rozbudowa internetowego systemu wspierania pracy radnych.

Każdy z poznańskich radnych otrzyma również w najbliższych dniach specjalnie przygotowany przenośny komputer. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii w codziennej pracy koszty poniesione na zakup nowego sprzętu powinny zwrócić się w ciągu około 2 lat. Nowy sposób pracy i dystrybucji dokumentów docelowo wyeliminuje nadmierne zużycie papieru związane z bieżącą obsługą radnych.

Dodaj komentarz