Polskie IT warte 20 mld

W 2006 roku polski rynek informatyczny był warty 19,8 miliarda złotych.

Dynamika wzrostu wyniosła 12,4%. Trend zostanie utrzymany, a nawet przekroczony w bieżącym roku – według prognoz, rynek zwiększy się o 13 procent do 22,4 mld złotych.

W badaniu przeprowadzonym przez PMR wzięło udział 200 największych firm IT w Polsce. Badani uważają, że wzrost branży wynika z napływu środków unijnych oraz rozwoju gospodarczego kraju (oba powody były wymieniane przez 44% respondentów).

Ponad 80% przedstawicieli biznesu jest zdania, że w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce wzrośnie zainteresowanie outsourcingiem.

Dodaj komentarz