Poczta Polska wprowadza elektroniczną komunikację o przesyłkach

20 września 2013 0 przez Marcin Kaczmarek

Poczta Polska oferuje nowe usługi związane z doręczaniem listów poleconych. To elektroniczne awizo, oferowane na razie równolegle z papierowym, a także elektroniczna informacja o doręczeniu (lub niedoręczeniu) przesyłki. Informacje te otrzyma odbiorca lub nadawca SMS-em albo e-mailem.

Poczta oferuje dwie wersje awizo – obok tradycyjnego papierowego powiadomienia dostarczanego przez listonosza, udostępniła bezpłatne awizo elektroniczne eINFO: awizo. Jeżeli listonosz nie będzie mógł doręczyć listu lub paczki, Poczta wyśle wiadomość z informacją o numerze przesyłki oraz adresem placówki, w której można ją odebrać. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, klient musi złożyć w placówce pocztowej pisemną dyspozycję do otrzymywania elektronicznych powiadomień. Adresat wybiera jedną formę powiadamiania: SMS albo e-mail. Od przyszłego roku klienci będą mogli także zgłosić dyspozycję otrzymywania zawiadomień o oczekującym liście poleconym za pośrednictwem internetu.

Ponadto klient indywidualny, nadając list polecony, może już skorzystać z elektronicznego potwierdzenia doręczenia albo zwrotu. Wystarczy że na dowodzie nadania wpisze numer telefonu komórkowego albo adres e-mail. Informacja o statusie przesyłki zostanie wysłana w momencie jej odebrania lub ewentualnego zwrotu.