Plus umocnił pozycję komórkowego lidera

6 maja 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Po pierwszym kwartale br. operator sieci Plus umocnił pozycję lidera rynku pod względem liczby klientów – na dzień 31 marca br. Polkomtel obsługiwał  14 576,2 tys. klientów, wyprzedzając kolejnego gracza na rynku o blisko 900 tys. klientów. Ponadto Polkomtel S.A. osiągnął w minionym kwartale najwyższą wartość przychodów 2021 mln PLN i jako jedyny z trójki dużych operatorów zwiększył poziom EBITDA w stosunku do IV kwartału 2008 r.

W I kwartale br. Polkomtel nadal pozostawał zdecydowanym liderem w
najbardziej wartościowym segmencie rynku, czyli segmencie klientów
kontraktowych, których baza na koniec marca wynosiła 6 691,3 tys. i
była większa w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. o 11,4%.
Równocześnie Polkomtel zdobył pozycję lidera w segmencie usług
przedpłaconych, co jest wynikiem między innymi wprowadzenia marki 36.6
i nowej oferty cenowej w Simplusie. Na koniec I kwartału br. baza
użytkowników ofert  pre-paid Polkomtel liczyła 7 885,0 tys., co oznacza
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 4,9%.

Umocnienie się Polkomtela na pozycji lidera – nie tylko pod względem
liczby klientów, ale i wskaźników finansowych – to sukces podwójny, bo
osiągnięty w trudnym czasie spowolnienia gospodarczego
– powiedział
Jarosław Bauc, Prezes Zarządu Polkomtel S.A. – Spodziewając się
osłabienia dynamiki wzrostu branży telekomunikacyjnej w wyniku
pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej, dojrzałości rynku i
asymetrii w traktowaniu graczy rynkowych przez regulatora, odpowiednio
wcześnie podjęliśmy stosowne kroki i dzięki temu zmniejszyliśmy
negatywne skutki dla Spółki. Tak dobre wyniki I kwartału, tradycyjnie
charakteryzującego się niższymi wskaźnikami w ciągu roku, to dla nas
kolejne potwierdzenie, że wyjątkowo trafnie interpretujemy sygnały
płynące z rynku. To także dowód naszej elastyczności i otwartości na
oczekiwania klientów. Umowa minutowa, oferta 36.6, taryfa Twój Profil w
Simplusie czy taryfa TanioRozmowna dla klientów bieznesowych to
wprowadzone ostatnio rozwiązania, które pozwalają klientom największej
sieci w Polsce optymalizować korzystanie z usług zgodnie z ich
potrzebami i możliwościami finansowymi
.

Polkomtel został też liderem rynku pod względem przychodów – ich
wartość w I kwartale wyniosła 2021 mln PLN, co zapewnia Spółce 34,3%
udziału w rynku przychodowym trzech operatorów. Warto podkreślić, że
przychody Spółki w I kwartale ’09 w porównaniu z I kwartałem ’08
pozostały niemal niezmienione pomimo recesji i niekorzystnych decyzji
regulacyjnych dotyczących asymetryczności stawek MTR.

Również pod względem wskaźnika EBITDA Polkomtel osiągnął najlepszy
wynik – jako jedyny z trójki dużych operatorów zwiększył jej wartość w
stosunku do IV kwartału ’08 – w I kwartale br. wyniosła ona 679 mln
PLN. Poziom % EBIDTA wyniósł 33,6% i był o kilka punktów procentowych
wyższy niż u konkurencji. Oznacza to, że Polkomtel najwcześniej i
najsprawniej zareagował na zmieniającą się sytuację gospodarczą i
osłabiającą się złotówkę, redukując negatywne konsekwencje dla wyników
Spółki. Zysk netto w I kwartale ’09 osiągnął poziom 213 mln PLN, co
oznacza wzrost o 21,3% w stosunku do IV kwartału roku ubiegłego.