Pierwsze badanie digital signage w Polsce

8 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

27 procent przedstawicieli dużych firm spotkało się z pojęciem digital signage i rozważa wdrożenie tej technologii.

W ich komunikacji z klientami i pracownikami wciąż dominują tradycyjne
narzędzia jak ulotka i plakat, a za najważniejszą cechę komunikatu
uznają skuteczność w dotarciu do odbiorcy. Takie wyniki przyniosło
badanie o nowych technologiach komunikacji wizualnej przeprowadzone
przez Pentor na zlecenie firmy Veracomp SA w październiku bieżącego
roku.

Pentor objął badaniem osoby uczestniczące w procesach decyzyjnych 100
dużych firm z branż: handel, usługi finansowe, transport, FMCG,
farmaceutyczna, przemysł rozrywkowy, motoryzacyjna, chemia gospodarcza
z województwa mazowieckiego, które posiadają wielooddziałową strukturę,
są więc potencjalnie najbardziej zainteresowane usprawnieniem
komunikacji z klientami i pracownikami. Tematem tego projektu
badawczego był stosunek firm do nowych technologii komunikacji
wizualnej.

Badanie wykazało, że z digital signage rozumianym jako technologia
emisji dowolnej treści (zarówno reklamowej, jak i informacyjnej czy
rozrywkowej) za pomocą sytemu cyfrowych wyświetlaczy, spotkało się 27
proc. respondentów. Jednocześnie grupa ta przewiduje inwestycje w nowe
technologie komunikacji wizualnej i skłonna jest zapłacić za instalację
digital signage ponad 5 tys. zł. Większość badanych chciałaby
rozpowszechniać za pomocą digital signage treści promocyjne (56 proc.
odpowiedzi), informacje o produkcie (35 proc.) i komunikaty dla
partnerów (13 proc.).

Wśród respondentów dominuje potrzeba promowania,
informowania klientów i budowania wizerunku firmy, o wiele mniejsze
znacznie ma zajmowanie uwagi klientów, szkolenia i komunikacja
wewnętrzna. Od digital signage badani najbardziej oczekiwaliby
skuteczności – tak odpowiedziało 63% respondentów (jako najważniejszą
odpowiedź wskazało 35 proc., drugą pod względem ważności 18 proc., a
trzecią – 9,6 proc.), oszczędności kosztów – 59% badanych (odpowiednio
22, 26 i 11 proc.) oraz w dalszej kolejności, elastyczności w
modyfikowaniu treścią oraz wszechstronności zastosowań i dodatkowego
źródła dochodów.

W dotychczasowych działaniach marketingowych, kwestią priorytetową dla
badanych jest skuteczność i precyzja w dotarciu z komunikatem do
konkretnego odbiorcy. Mierzalność efektów stawiano na trzeciej pozycji,
a koszty wymieniano jako ostatnie. W komunikacji z klientem i
pracownikami dominują tradycyjne narzędzia – ulotka i plakat
(odpowiednio 59 i 50 proc. w przypadku klientów oraz 49 i 39 proc. w
drugiej kategorii), a także spotkania i prezentacje (w przypadku
klientów – 37 proc. wskazań, a pracowników – 40 proc.).

Pomimo, że oceny skuteczności dotychczasowych metod są stosunkowo
niskie (średnia ocen to 6 w 10-stopniowej skali), 23 proc. badanych nie
jest skłonna do inwestycji w nowsze, efektywniejsze technologie. Główną
przyczyną ich ostrożności okazuje się być cena – 41 proc. respondentów
uznało ją za główne kryterium wyboru rozwiązań IT. Następne w
kolejności są: niezawodność z 35 proc. i marka z 34 proc. odpowiedzi.

Pentor zapytał również o potrzebę poszukiwania informacji o nowych
technologiach i źródłach wiedzy na jej temat. Większość badanych (57
proc.) odpowiedziała, że poszukuje informacji o innowacjach, z czego w
60,4 proc. przypadków czerpie ją z artykułów branżowych, w 28,3 proc. z
Internetu, a w 22,6 proc. z informacji z mediów (najniżej oceniono
reklamę -11,3 proc. i eventy -5,7 proc). Natomiast decyzje o wyborze
rozwiązań IT podejmowane są przede wszystkim pod wpływem innych osób
(ekspertów, znajomych, pracowników), własnego doświadczenia i artykułów
branżowych (odpowiednio 60, 57, 35 proc.; odpowiedzi przy pierwszym
wskazaniu: 38, 24 i 14).