Optimus idzie na giełdę po kasę

Zeszłoroczne
zamieszanie z akcjonariatem Optimus do dziś odbija się na sytuacji
finansowej producenta – po trzech kwartałach bieżącego roku spółka
odnotowała 11 mln straty netto przy przychodach wynoszących 84,6 mln.

Nowy prezes Optimusa – Zbigniew Jasiołek – ma plan wyciągnięcia spółki
z kryzysu. Receptę ma być nowa emisja akcji, która podwyższy kapitał
spółki o 18 mln złotych. Cena emisyjna jednego waloru została ustalona
na poziomie jednego złotego – parkiet GPW wycenia aktualnie akcje
Optimusa na 4 zł.

„Złożyliśmy już prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego, czekamy na
jego zatwierdzenie” – stwierdził Zbigniew Jasiołek, prezes Optimusa –
„Liczymy na to, że na początku przyszłego roku odzyskamy zdolność
kredytową i będziemy mogli inwestować”.

Pozyskane z nowej emisji środki mają posłużyć do spłacenia długów
producenta, szacowanych na 12-14 mln złotych. W dalszym etapie
restrukturyzacji planowana jest ekspansja na rynek czeski i słowacki
oraz wznowienie działalności sklepu internetowego OPTIgo.pl.

Dodaj komentarz