Odnowione certyfikaty ISO Komputronika

30 czerwca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Komputronik poinformował o pozytywnych wynikach audytu ISO, przeprowadzonego przez TÜV Polska, odnawiającego certyfikaty ISO 9001:2000 dla wdrożonego w firmie Systemu Zarządzania Jakością oraz ISO 14001:2004 dla Systemu
Zarządzania Środowiskiem.

ISO 9001:2000 to zestaw międzynarodowych norm, definiujących wymagania wobec systemu jakości i służące uzyskaniu zadowolenia klienta, osiąganemu poprzez skuteczne wdrożenie systemu jakości oraz ciągły proces doskonalenia jakości.

Certyfikowany system jakości daje firmom wielorakie korzyści, wśród których warto wymienić, gwarancję wysokiego poziomu świadczonych usług, jasną i uporządkowaną strukturę organizacyjną oraz szczegółowy nadzór procesów usługowych.

Norma ISO 14001:2004 określa natomiast wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Jej głównym zadaniem jest ciągłe udoskonalanie tego systemu oraz zapobieganie zanieczyszczeniom przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb ekonomiczno-społecznych.