Multimedia na celowniku UOKiK

26 sierpnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Spółka Multimedia oferująca usługi telekomunikacyjne naruszyła interesy konsumentów – uznał Prezes UOKiK.

Spółka Multimedia oferuje usługi telekomunikacyjne, między innymi telefoniczne, a także polegające na dostępie do internetu i telewizji kablowej. Jak ustalił Prezes UOKiK, w lipcu ubiegłego roku operator podniósł opłaty za usługi telewizji kablowej z pominięciem ustawowego terminu powiadomienia klientów o planowanych zmianach cen. Zgodnie z informacjami Urzędu, około 28 tysięcy spośród 230 tysięcy abonentów spółki Multimedia, których dotyczyła podwyżka, zostało o niej powiadomionych z opóźnieniem.

Prezes UOKiK uznał, że spółka Multimedia wprowadzając nowe, wyższe opłaty z pominięciem ustawowego terminu naraziła konsumentów na straty finansowe, wymuszając na nich zapłacenie wyższej ceny za usługę wcześniej niż dopuszcza prawo. Zgodnie z nim, operator powinien powiadomić klientów o zmianie wysokości opłat z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, w tym wypadku miesiąca.

Powyższe praktyki spółki Multimedia – zdaniem Prezesa UOKiK – są niezgodne z prawem, nie mogą być zatem dalej stosowane. Na operatora nie została nałożona kara finansowa, ponieważ takiej możliwości nie przewiduje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.